Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

YAPI BİLGİSİ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu4403.020412
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd.Doç.Dr. H. Yıldırım DALKILIÇ
Kaynaklar
  • 1. Ders notları
Ders TanımıBu ders seminer, dersler ve atölye çalışmalarını içermektedir. Öğrencilerin detaylı tasarım ve inşa edebilme kapasitelerinin geliştirebilmeleri için uygulama yöntemlerinin üzerinde durulacaktır. Bu ders, yapma, malzemeleri ve özelliklerini deneyimleme teması üzerine kurgulanmıştır. Öğrenciler mimari ve sanatsal donatıların tasarımını birçok faklı açıdan keşfedebileceklerdir. Ekipman ve malzemelere karşı duyarlılık, doğru teknikleri anlama ve güvenlik alışkanlıklarının geliştirilmesi üzerinde durulacaktır.
HedeflerÇağdaş inşaat metotlarındaki gelişmeler, inşaat endüstrisinde tasarımda giderek karmaşıklaşan geometrilere yol açmıştır. Mimarlık geometrisi ve farklı mimari geometrilerin hesabı, konsepti ve üretiminde pratiğe dayalı bir laboratuardır. Öğrenciler, giderek ilerleyen becerilerini geliştirmek, farklı malzemeler kullanarak geometrinin formüle edilişini ve biçim oluşturma yöntemlerini anlamak için CNC ve diğer modelleme araçları gibi dijital tasarım yöntemlerini kullanacaklardır. Öğrenciler tasarım ve üretim notlarını tutacakları bir defter bulunduracaklardır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Yapı ve inşasında kullanılan malzemeleri tanımak.
2Yapı güvenliğini kavramak
3Proje okuyabilmek.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ders programının incelenmesi: Giriş, yoklama ve süreç. Metin dağıtımı ve tartışma
2Sanatta ve Mimarlıkta Geometri. Modeller, maketler ve prototipler
3Ahşap kurgusu, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri
4Metal kurgusu, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri
5Yığma yapım, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri
6Gergili yapım, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri
7Betonlu yapım, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri
8ara sınav
9Betonlu yapım, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri
10Gelişmiş malzemeler, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri
11Kompozit malzemeler, birleşimi ve fabrikasyon teknikleri ve malzeme özellikleri
12Gelişmiş malzemeler, sabit değerleri ve inşası, Yeşil ve geri dönüşümlü malzemeler
13Araştırmanın tamamlanması
14Dönemin gözden geçirilmesi
15final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik5210
Gözlem236
Alan Gezisi224
Alan Çalışması224
Örnek Vaka İncelemesi326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ12343454
ÖÇ21344454
ÖÇ32344454

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek