Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

AFETLERDE SALGIN HASTALIKLAR

Ders Kodu4403.020119
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Tuncay POLAT
Kaynaklar
  • 1. Dizer,U.,M.Eryılmaz (2007). ?Afet Tıbbı?, Ünsal Yayınları, Ankara.
Ders TanımıAfet ve infeksiyon Afette değişkenlerin özellikleri ,Afetlerde ortaya çıkan infeksiyon hastalıkları ,Tetenoz, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları ,Kızamık, sıtma, meningokoksik menenjit,Tüberküloz, besin zehirlenmesi, kolera ,Tifo, hepatit A, B,C ve E virüs infeksiyonları,HIV, Kuduz, Parazit infeksiyonları Afet öncesi salgın kontrolü,Afet sonrası salgın kontrolü immünizasyon ,Afetlerde salgın incelenmesi ve önlemler, Salgın kontrolünde alınacak önlemler
HedeflerAfet öncesi ve sonrası dönemde salgın hastalıklarla nasıl mücadele edeceğini, hangi koruyucu önlemleri alacağını bilen bireyler yeti?tirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Afet öncesi ve sonrasında ortaya çıkacak salgın hastalıkları tanımlamak
2Bu hastalıklara yönelik koruyucu önlemleri belirlemek ve uygulamak
3 Olası sakatlıkları ve ölümleri en aza indirme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Afet ve infeksiyon
2Afette değişkenlerin özellikleri
3Afetlerde ortaya çıkan infeksiyon hastalıkları
4Tetenoz, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları
5Kızamık, sıtma, meningokoksik menenjit,
6Tüberküloz, besin zehirlenmesi, kolera
7Tifo, hepatit A, B,C ve E virüs infeksiyonları
8Ara sınav
9HIV, Kuduz, Parazit infeksiyonları
10Afet öncesi salgın kontrolü
11Afet sonrası salgın kontrolü
12İmmünizasyon
13 Afetlerde salgın incelenmesi ve önlemler
14Salgın kontrolünde alınacak önlemler
15Final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav70
Ev Ödevi30
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı111
Tartışma5210
Soru-Yanıt5315
Takım/Grup Çalışması5210
Alan Çalışması5210
Örnek Vaka İncelemesi5210
Rapor Hazırlama5210
Rapor Sunma5210
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Ev Ödevi3515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ15
ÖÇ25
ÖÇ35

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek