Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu4403.030414.2
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Lecturer Erhan DEMİR
Kaynaklar
  • 1. İş Sağlığı ve Güvenliği,Uzman Kariyer Yayınları,2014 Şakar,Müjdat,Meslek Yüksekokulları İçin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları,2014
Ders Tanımıİş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve tarihsel gelişimi, ülkemizdeki ve dünyadaki durumu, iş sağlığı ve güvenliğinin yasal mevzuatı ve hukuki sorumluluklar
Hedeflerİş güvenliği kavramının dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi, bugünkü iş güvenliği uygulamaları ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimini öğrenmek
2İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını öğrenmek
3İş sağlığı ve güvenliği önlem ve faaliyetlerini öğrenmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İş sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve amacı, önemi. İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi
2Cumhuriyet dönemi ve sonrası tarihsel gelişimi, günümüzdeki gelişmeler
3Kaza tanımı, iş kazası, kaza çeşitleri ve iş kazalarının hukuki sonuçları
4İş kazalarının oluşum teorileri, mühendislik çalışması, ikna ve teşvik
5İş güvenliği organizasyonu
6İş kazalarının bildirilmesi, iş kazası soruşturması, iş kazalarında kusur ve sorumluluk
7İş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti
8İş kazası ve meslek hastalıklarının maliyeti, Ara sınav
9İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin planlanması, risk değerlendirmesi, önlemlerin kararlaştırılması
10İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkinliğinin kontrolü, belgeleme ve kontrol yükümlülüğü
11İş güvenliği kültürü, özellikleri, etkileri
12İş sağlığı ve güvenliğinde denetim
13İş sağlığı ve güvenliği teftiş türleri, teftiş uygulamasının usul ve esasları
14Teftiş tutanağı, teftiş raporu, teftiş defteri, idari yaptırımlar
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik236
Gözlem236
Alan Gezisi326
Örnek Vaka İncelemesi5210
Rapor Hazırlama224
Rapor Sunma224
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8324
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ12221112113232
ÖÇ22232134223445
ÖÇ33443455342555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek