Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İSTATİSTİK

Ders Kodu4403.030311.2
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Naci BÜTÜN
Kaynaklar
  • 1. İstatistik(M.R.Spiegel, L.J.Stephens Çeviri Editörleri: Alptekin Esin, Salih Çelebioğlu)istatistiğe Giriş ( Necati YILDIZ,Ömer AKBULUT, Hüdaverdi BİRCAN)İstatistik (Bülent YILMAZ)
Ders Tanımıİstatistiğin finans uygulamalarının tanıtıldığı bu derste istatiksel tahmin metodu, istaiksel analiz metodu ve olasılık teknikleri anlatılmaktadır. Bu teknikler, uygulamalı olarak gösterilmektedir.
HedeflerOlasılık ve istatistiğin finans uygulamaları için gerekli temel konularını tanıtmak ve uygulamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İstatistiki çıkarımlar yapabilirler.
2Riski ve riski azaltan faktörleri belirleyebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Olasılık ve modeller.
2Uygulama.
3Rassal örneklem ve özellikleri.
4Uygulama.
5Örneklem dağılımı.
6Uygulama.
7Tahmin metotları.
8Ara Sınav
9Hipotez testleri.
10Uygulama.
11Regresyon ve korelasyon.
12Uygulama.
13Varyans analizi.
14Uygulama.
15Genel tekrar.
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5420
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8540
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1123
ÖÇ2132

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek