Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

GÖÇ VE GÖÇMEN SORUNLARI

Ders Kodu4400.040002.15
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Ayşegül AYDIN
Kaynaklar
  • 1. Manuel Castells, Binyılın Sonu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.Mehmet Akif KARA, Göç Yazıları, Kırmızı Çatı, 2018.Melike Akkaraca KÖSE, Güvensizlik Sarmalında AB Göç Politikalarına Uyum, Derin Yayınları,2014.Salman Akhtar, Göç ve Kimlik, Sfenks Kitap, 2018
Ders Tanımı Göç ve göçe ilişkin uluslararası göç, mülteciler, diaspora, emekli göçü, beyin göçü gibi nedenleri ve süreçlerine bağlı olarak farklılaşan güncel konular hakkında bilgilenmeleridir. Göç araştırmalarındaki çok disiplinliliğin gerekçelerini ve yararlılığının kavranması ve coğrafyanın göç araştırmalarına yaklaşımını anlamaları da ayrıca önemlidir. Son olarak, uluslararası boyutta göç hareketlerinin nedenleri, türleri, izlenilen yollar ve sonuçları konusunda bilgi sahibi olmaları, küreselleşme ile birlikte değişen göç eğilimleri ve türleri konusunda değerlendirmeler bilgilenmeleri ve böylelikle ülkelerin değişen nüfus ve göç stratejileri hakkında analizler yapıp çıkarımlarda bulunabilmeleri hedeflenmiştir.
HedeflerBu dersin amacı, küreselleşme ve göç olgusunu tarihsel ve sosyal gelişim bağlamı içinde ele alma ve değerlendirme kapasitesini kazandırmak, aynı zamanda küreselleşme ve göç ilişkisini incelemektir
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Göçün kavramsal çerçevesini ve tarihselliğini açıklayabilme
2Küreselleşme ve göç sürecini ilişkilendirebilme
3Türkiye deki göç süreçlerini analiz edebilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Derse ve kavramlara giriş.
2Göçün kavramsal çerçevesi
3Göçün tarihsel gelişimi
4Göç Teorileri
5 Göç Türleri
6Dış ve iç göçün etkileri
7Göç ve göç politikaları
8Küreselleşme ve göç
9Göçün sosyal yapıdaki rolü
10Göç ve kimlik
11 Uluslararası göç süreçleri ve güvenlik tartışmaları
12
13
14 Genel Değerlendirme
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Takım/Grup Çalışması166
Gözlem166
Alan Gezisi166
Alan Çalışması166
Beyin Fırtınası155
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma11010
Rapor155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1
ÖÇ23
ÖÇ3

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek