Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İNOVASYON

Ders Kodu4400.040002.7
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Bahadır TERCAN
Kaynaklar
  • 1. Emiroğlu A. İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi. Ekin Basın Yayın Dağıtım. 2018.
Ders Tanımıİnovasyon nedir, inovasyon çeşitleri, İnovasyon ile ilgili çeşitli kavramlar, bilgi Ekonomisinde İnovasyon Yönetimi ve Önemi, İnovasyon Bağlamı ve Devletin Rolü, İşletmelerde İnovasyon ve İnovasyon Yeteneğini Oluşturma, İnovasyon ve Operasyon Yönetimi,Fikri Hakların Yönetimi, Yeni ürün ve yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları, İnovasyon yönetimi ve yeni ürün geliştirme, Yeni hizmet geliştirme, Araştırma ve Geliştirme Projeleri ve Teknolojik İnovasyon konularında öğrencilere bilgi verilmesi.
HedeflerDersin amacı, inovasyon, inovasyon yönetimi, bilgi yönetimi ve bunların işletme ile etkileşimini irdelemek ve öğrenciyi, inovasyon uygulamaları ve bilgi yönetimi konusunda bilgilendirmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Dersle ilgili temel kavramları öğrenir.
2İnovasyonun önemini, işletmeler için inovasyon yetkinliği kazanma sürecini ve inovasyonun işletmelere etkilerini kavrar.
3Bilginin yönetilmesini ve örgütsel katkılarını kavrar.
4İnovasyon için bilginin nasıl yönetilmesi gerektiğini açıklar.
5İnovatif bir işletmeyi karakterize eden unsurları ve bilgi yönetiminin inovatif işletme olmadaki rolünü kuramsal ve ampirik bilgi düzeyinde analiz eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnovasyon nedir?
2İnovasyon çeşitleri
3İnovasyon ile ilgili çeşitli kavramlar
4Bilgi Ekonomisinde İnovasyon Yönetimi ve Önemi
5İnovasyon Bağlamı ve Devletin Rolü
6İşletmelerde İnovasyon
7Ara Sınav
8İnovasyon Yeteneğini Oluşturma
9İnovasyon Yeteneğini Oluşturma
10Proje Sunumu
11Proje Sunumu
12Proje Sunumu
13Proje Sunumu
14Proje Sunumu
15Proje Sunumu
16Proje Sunumu
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım8216
Tartışma8216
Soru-Yanıt8216
Proje Hazırlama10110
Proje Sunma10110
Bireysel Çalışma10110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ13445443444434
ÖÇ25443543444544
ÖÇ34444444433455
ÖÇ45455444554454
ÖÇ54455544334555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek