Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

DEĞERLER EĞİTİMİ

Ders Kodu4400.040002.4
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör.Çiğdem KAYA BAĞDAŞ
Kaynaklar
  • 1. Okul Öncesinde Değerler Eğitimi Gülçin Alpöğe Bilgi, Değerler Psikolojisi. Ahlak Psikolojisi, Ahlaki Değerler ve Ahlaki Gelişim, Erol Güngör Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı.
Ders TanımıDeğer kavramı ve değerler eğitimi ile ilgili temel kavramlar. Sosyolojik, psikolojik ve felsefi olarak değerler. Değer türleri ve değerlerin özellikleri.
HedeflerDeğer eğitimi ve ilgili temel kavramların, eğitim kurumlarında değer eğitiminin önemi ve gerekliliği çerçevesinde Türkiye ve dünyadaki değerler eğitimi çalışmalarının incelenmesi
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Değer kavramı ve değerler eğitimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2Değer türlerini ve değerlerin özelliklerini sıralar
3Değerler eğitimini gerekli kılan nedenleri kavrar
4Okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde değerler eğitimini açıklar
5Türkiye?de değerler eğitimi ile ilgili yapılan araştırmaları değerlendirir
6Değerler eğitimi ile ilgili çeşitli sahalarda uygulama yapar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1 Değer kavramı ve değerler eğitimi ile ilgili temel kavramlar.
2 Değer türleri ve değerlerin özellikleri.
3 Değerler eğitiminin önemi ve değerler eğitimini gerekli kılan nedenler
4Okul öncesi eğitimde değerler eğitimi.
5ilkokul ve orta öğretimde değerler eğitimi.
6Değerler eğitiminde yöntem ve teknikler.
7Değerler eğitiminde ailenin ve öğretmenlerin rolü.
8 Arasınav
9Türkiye?de değerler eğitimi ile ilgili araştırmaların incelenmesi.
10Dünya?da değerler eğitimi ile ilgili araştırmaların incelenmesi
11Değerler eğitimi ile ilgili saha uygulamaları
12Değerler eğitimi ile ilgili saha uygulamaları
13Değerler eğitimi ile ilgili saha uygulamaları
14Yarıyıl sonu sınavı
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
Proje Hazırlama0
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Uygulama/Pratik14114
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Takım/Grup Çalışması14114
Alan Çalışması717
Örnek Vaka İncelemesi717
Beyin Fırtınası717
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ13
ÖÇ232
ÖÇ3334
ÖÇ4434
ÖÇ543
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek