Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

LOJİSTİK

Ders Kodu81.30.134.A
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Halim Ferit BAYATA
Kaynaklar
  • 1. Lojistik - M. Hakan Keskin, Logistics Management,
Ders TanımıBu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve ambarlama, lojistik maliyet analizleri ve tradeoff, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik üzerinde durulan başlıca konulardır
HedeflerPiyasa odaklı toplumda lojistiğin rolüne ilişkin bir anlayış geliştirmek. Lojistiğin başlıca fonsiyonlarının incelenmesi. Lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin, önemli güncel konularına ve sorunlarına ilişkin kapsamlı bir analiz ve tartışma fırsatı sağlamak. Lojistik yönetiminde, planlama ve kontrol süreçlerinin detaylarının incelenmesi.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası Lojistik İle İlgili Temel Kavramları Tanımak
2Uluslararası Taşımacılık Sürecinde Yer Alan Kuruluşları Tanımak
3Teslim Şekillerini Uygulamak
4Uluslararası Lojistikte Sigortacılık İşlemlerini Uygulamak
5İşletmelere rekabet avantajı kazandırabilmek için gerekli lojistik ilkelere ilişkin yol, yöntem ve araçlara ilişkin detaylı bilgi elde eder.
6Değişen ve gelişen çevre koşullarının lojistik sektörü ile nasıl bir etkileşim halinde bulunduğuna yönelik kavrayışlarının arttırır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Giriş
2Lojistik Yönetimi ve Lojistik Evrimi kavramı
3Lojistiğin ekonomi ve organizasyondaki rolü
4Tedarik Zinciri Yönetimi kavram
5Müşteri hizmetleri
6Müşteri hizmetleri
7Ara Sınav
8Sipariş Yönetimi ve Lojistik Bilgi Sistemleri
9Sipariş Yönetimi ve Lojistik Bilgi Sistemleri
10Envanter Yönetimi
11Envanter Yönetimi
12Malzeme Yönetimi
13Malzeme Yönetimi
14Dönemin gözden geçirmesi
15Final
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt717
Gözlem616
Gösterme616
Alan Gezisi6318
Alan Çalışması6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5210
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8216
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1444
ÖÇ2444334
ÖÇ34444344
ÖÇ443434434443
ÖÇ5344434
ÖÇ644

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek