Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu81.30.132.A
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Sinan TARSUSLU
Kaynaklar
  • 1. Bilal ERYILMAZ, KAMU YÖNETİMİDers Notlarıİlgili Mevzuat
Ders Tanımıİnsan kaynakları yönetimi tanımı, örgütlemesi, ilkeleri İnsan kaynakları planlaması, analiz yöntemleri, insan kaynakları planının uygulanması ve değerlemesi İş analizi amaçları, yöntemleri, iş analizi süreci ve iş tanımları ve iştanım formlarının hazırlanması İşgören bulma ve seçmenin önemi, işgören bulma kaynakları, iş profilinin çıkarılması İş profilinin çıkarılması, iş görüşmesi türleri ve işgören seçimi Eğitimin önemi ve amaçları, eğitimde örgütlenme, eğitim ihtiyacının analizi, eğitim planlaması, eğitim bütçesinin hazırlanması Eğitim yöntemleri, eğitimin uygulanması, eğitimde ölçme- değerleme, kariyer geliştirme Ders tekrarı ve Ara Sınav Performans değerlemenin tanımı, önemi. Performans değerleme süreci, değerleme yöntemleri, değerleme sonuçlarının kontrolü İş değerlemesinin tanımı ve amaçları, iş değerleme süreci, iş değerlemesi yöntemleri Ücret yönetimi, tanımı ve ilkeleri, ücret sistemleri Endüstri ilişkileri kavramı, önemi , sendikal örgütler, toplu pazarlık İşgören sağlığı ve iş güvenliğinin tanımı ve önemi, iş güvenliği açısından iş kazaları, meslek hastalıkları ve önlemler Bürokratik işlemler, işe giriş, işten çıkış ve emeklilik işlemleri; personel disiplini kavramı ve insan kaynakları bilgi sistemleri
Hedeflerİşletmelerin rekabet gücünün artırılabilmesi, değişen teknoloji ve piyasa koşullarına uyum sağlayabilmesi için en önemli faktör olan İnsan Kaynaklarının Yönetimi ile ilgili bilgi beceri kazandırmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İnsan kaynaklarını planlayabilmek 2 İş analizini ve iş tanımlarının yapılmasını sağlayabilmek 3 Bilimsel yöntemlerle işletme için en uygun İşgöreni seçebilme 4 İşgörenlerin eğitim ihtiyacını belirleyebilme ve eğitim organizasyonu yapabilmek
2İş analizini ve iş tanımlarının yapılmasını sağlayabilmek
3Bilimsel yöntemlerle işletme için en uygun işgöreni seçebilmek
4İşgörenlerin eğitim ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve eğitim verebilmek
5Ücret yönetimi, tanımı ve ilkeleri, ücret sistemlerini verebilmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnsan kaynakları yönetimi tanımı, örgütlemesi, ilkeleri
2İnsan kaynakları planlaması, analiz yöntemleri, insan kaynakları planının uygulanması ve değerlemesi
3İş analizi amaçları, yöntemleri, iş analizi süreci ve iş tanımları ve iştanım formlarının hazırlanması
4İşgören bulma ve seçmenin önemi, işgören bulma kaynakları, iş profilinin çıkarılması
5İş profilinin çıkarılması, iş görüşmesi türleri ve işgören seçimi
6Eğitimin önemi ve amaçları, eğitimde örgütlenme, eğitim ihtiyacının analizi, eğitim planlaması, eğitim bütçesinin hazırlanması
7Eğitim yöntemleri, eğitimin uygulanması, eğitimde ölçme- değerleme, kariyer geliştirme
8Ders tekrarı ve Ara Sınav
9Performans değerlemenin tanımı, önemi. Performans değerleme süreci, değerleme yöntemleri, değerleme sonuçlarının kontrolü
10İş değerlemesinin tanımı ve amaçları, iş değerleme süreci, iş değerlemesi yöntemleri
11Ücret yönetimi, tanımı ve ilkeleri, ücret sistemleri
12Endüstri ilişkileri kavramı, önemi , sendikal örgütler, toplu pazarlık
13İşgören sağlığı ve iş güvenliğinin tanımı ve önemi, iş güvenliği açısından iş kazaları, meslek hastalıkları ve önlemler
14Bürokratik işlemler, işe giriş, işten çıkış ve emeklilik işlemleri; personel disiplini kavramı ve insan kaynakları bilgi sistemleri
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Tartışma5210
Soru-Yanıt10220
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ12132341323122
ÖÇ23212333333232
ÖÇ32222222222222
ÖÇ42422222322222
ÖÇ5223333335545

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek