Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ACİL DURUM VE AFET PLANLAMASI

Ders Kodu81.30.205.A
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Tuncay POLAT
Kaynaklar
  • 1. Ders notları, görsel ve i?itsel ders gereçleri, teknolojik cihazlar, örnek sunum programları, internet siteleri ve veri tabanları, i? uygulamaları
Ders TanımıMevcut durumun değerlendirilmesi , Yerle?im alanına ait temel veriler, Yerle?im alanının alt bölgelere ayrılması , Yerle?im alanı özelliklerinin belirlenmesi , Tehlikelerin tanımlanması,Tehlike özelliklerinin belirlenmesi ,Yerle?im özelliklerinin belirlenmesi ,Hassas bölgelerin belirlenmesi- Risk altındaki elemanların tanımlanması , Müdahale önceliklerinin saptanması-Risk alanı katsayısı, Senaryoların geli?tirilmesi, Ana planın geli?tirilmesi uygulama yönergeleri ,Operasyon planlaması- Uzun dönem planlama
HedeflerAcil durumlarda durum değerlendirmesi yapabilme, müdahale önceliklerini saptayabilme ve plan yapabilme becerisini kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Durum değerlendirmesi yapmak
2Plan geli?tirebilmek.
3Tehlike analizi yapabilme
4Risk Belirleyebilme
5Kamu kurumlarının afet planını yapabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mevcut durumun değerlendirilmesi
2Yerle?im alanına ait temel veriler
3Yerle?im alanının alt bölgelere ayrılması
4Yerle?im alanı özelliklerinin belirlenmesi
5Tehlikelerin tanımlanması
6Tehlike özelliklerinin belirlenmesi
7Yerle?im özelliklerinin belirlenmesi
8ara sınav
9Hassas bölgelerin belirlenmesi- Risk altındaki elemanların tanımlanması
10Müdahale önceliklerinin saptanması-Risk alanı katsayısı
11Senaryoların geli?tirilmesi
12Ana planın geli?tirilmesi
13Uygulama yönergeleri
14Uygulama yönergeleri
15final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Problem Çözümü5210
Tartışma515
Soru-Yanıt14114
Takım/Grup Çalışması500
Örnek Vaka İncelemesi224
Rapor Hazırlama166
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma155
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma111
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ13443423
ÖÇ23443423
ÖÇ33443423
ÖÇ43443423
ÖÇ53443423

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek