Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

YABANCI DİL-1

Ders Kodu81.30.105.A
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör.Jülide GÜNEY
Kaynaklar
  • 1. Oxford New Headway Elementary - Fourth Edition Liz and John Soars
Ders TanımıYabancı Dil I dersi kapsamında verilen İngilizce eğitimi, başlangıç düzeyinde ( beginner level) ve orta düzeyde ( elementary level) yeterli sayıda alıştırmayla hedeflenen dilbilgisi konuları uygulamaya dökülerek yürütülür. İşlenen dilbilgisi konularını pekiştirmek ve bu yapıları günlük dilde uygulamaya dökebilmek için diyaloglar kullanılır. Okuma parçaları ve kelime alıştırmalarıyla konular daha geniş bir çerçevede ele alınır ve öğrencilerin okuma, yazma becerileri ve kelime hazneleri geliştirilir. Online ve interaktif aktivite ve diyaléoglarla öğrencilerin öğrendiklerini günlük yaşama uyarlaması sağlanır.
HedeflerBu dersin amacı, öğrencilerin Yabancı Dil olarak İngilizce bilgisini ve iletişimsel boyutta kullanabilme yeteneğini, Avrupa Dilleri ortak çerçeve programında A1 / A2 olarak gruplandırılan Elementary düzeyde ve B1 / B2 olarak gruplandırılan Intermediate düzeyde kullanabilecekleri seviyeye getirmektir. Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini günlük kullanım diline uyarlayabilecek dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini orta düzeyde geliştirmek hedeflenir. Aynı zamanda, öğrencileri İngilizce dilbilgisi ve telaffuzu konusunda geliştirmek, kelime haznelerini genişletmeyi sağlamak amaçlanır. Temel dil becerilerinde(okuma, yazma, dinleme, konuşma) öğrencilerin yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra, öğrencilere günlük ve akademik amaçları için gerekli dil becerilerinde yeteneklerini gelişebilme şansı sağlamak hedeflenir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenciler genelde işte, okulda, boş zamanlarda vb. karşılaşılan bilindik konularla ilgili belli standart bilgilerin ana noktalarını anlayabilirler
2Öğrenciler dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken karşılarına çıkacak birçok durumla başa çıkabilirler.
3Öğrenciler bilindik veya kişisel ilgi alanlarıyla ilgili konularla ilgili bağlantılı temel metinler oluşturabilirler.
4Öğrenciler deneyimlerini, olayları, beklentilerini ve isteklerini tanımlayabilir ve düşünce ve planlarıyla ilgili sebep belirtip açıklamalar yapabilir.
5Öğrenciler ileride karşılarına çıkabilecek toplumsal durumlarda çeşitli komplike olmayan iletişim görevlerini başarıyla yerine getirebilirler.
6Öğrenciler akademik amaçları için uluslararası yayınları takip edebilir ve anlayabilirler.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Using nouns and articles (Singular and plural nouns, countable and uncountable nouns, articles and special uses of articles, demonstratives)
2Pronouns, possessives and quantifiers (Possessive nouns, adjectives and pronouns, subject and object pronouns, reflexive and other pronouns, indefinite pronouns)
3Prepositions (Prepositions of place, time and movement, common prepositional phrases)
4Adjectives and adverbs (Types of adjectives, types of adverbs, comparative and superlative adjectives, adverbs of degree)
5Present Tenses (Present simple of be, have and have got, present simple)present continuous, present simple vs. present continuous)
6Present Tenses (Present continuous, present simple vs. present continuous)
7Past Tenses (Past simple of be, past simple, past continuous, past simple vs. past continuous)
8Ara Sınav
9Past Tenses (Used to and would, past perfect simple, past perfect continuous)
10Present Perfect (Present perfect for past experiences and present results, present perfect with just, already, yet)
11Present Perfect (Present perfect with for and since, present perfect vs. past simple)
12Present Perfect ( Present perfect continuous, present perfect vs. present perfect continuous)
13Future forms (Future with going to, future with will, future with present continuous and present simple)
14Future forms ( Future continuous, future perfect, comparing future forms)
15Genel Tekrar
16Final Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3618
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2612
Ev Ödevi248
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ11211223121222
ÖÇ21112222221212
ÖÇ32221221212322
ÖÇ42233233222222
ÖÇ52232122223222
ÖÇ62222221222333

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek