Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE LİDERLİK

Ders Kodu4300.040001.3
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • YRD.DOÇ.DR. KAYA AĞIN
Kaynaklar
  • 1. Kaya AĞIN, Küreselleşme Sürecinde Örgüt Liderliği ve Kriterleri, Atatürk Üniversitesi Doktora Tezi
Ders TanımıBu ders kapsamında küreselleşmenin tanımı, gelişimi ve farklı alanlara etkileri ile strateji ve liderlik kavramlarının nasıl etkilediği incelenecektir. Küresel anlamda strateji oluşturma, uygulama ve liderlik etme olguları küresel örnekleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.
HedeflerBu dersin amacı, küreselleşmenin farklı alanlara etkileri bağlamında strateji ve liderlik kavramlarını incelemektir. Küreselleşmenin ve kültürler arası etkileşimlerin yoğun olduğu günümüz örgüt çevrelerinde strateji oluşturma, uygulama ve örgütlere liderlik edebilmenin nasıl etkilendiğini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Küreselleşme, strateji ve liderlik kavramlarının kuramsal temellerini öğrenmek
2Küreselleşmenin örgüt stratejisi ve liderliğine etkilerini kavramak
3Küreselleşmenin toplumlar üzerinde yarattığı etkiyi kavramak
4Liderlik ve yöneticilik kavramları farklı açılardan ele alabilmek
5Küreselleşme sürecinin örgüt liderliği üzerine etkilerini kavramak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Küreselleşme kavramının tanımı ve önemi
2Küreselleşmenin tarihsel gelişimi
3Küreselleşmenin temel dinamikleri ve küresel aktörler
4Küreselleşme sürecinin genel olarak etkileri
5Bölgeselleşme, bölgesel gelişmeler ve örgütlenmeler
6Küreselleşme sürecinde yaşanan olumsuzluklar ve karşıt görüşler
7Küreselleşmenin İşletmecilik ve yönetim faaliyetlerine etkisi
8Küreselleşmenin örgüt kültürüne etkileri
9Liderlik kavramının tanımı ve önemi
10Liderlik ve yöneticilik ilişkisi
11Örgütsel liderlik ve özellikleri
12Liderlik türleri
13Liderliğin işletmeler açısından önemi
14Küreselleşmenin liderlikte meydana getirdiği etkiler
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Tartışma14114
Soru-Yanıt14114
Bireysel Çalışma14228
Okuma14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1222121211122
ÖÇ2111222111221
ÖÇ3111112222211
ÖÇ4222111111122
ÖÇ5121121222122

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek