Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TURİZM PAZARLAMASI

Ders Kodu4318.030414.2
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğrt. Gör. Fatih CEYLAN
Kaynaklar
  • 1. [1] Hcıoğlu, Necdet - Turizm Pazarlaması, Nobel Yayın Dağıtım[2] İçöz, Orhan - Turizm İşletmelerinde Pazarlama, Turhan kitabevi, Ankara
Ders TanımıGenel olarak pazarlama, pazarlama karması, piyasa araştırması, fiyat belirleme, dağıtım kanalları,ürün yaşam dönemi, ürün tutundurma uygulamaları; özel olarak tüm bu konuların turizm pazarlama boyutları.
HedeflerÖğrencilere Turizm Endüstrisindeki pazarlama yöntem, strateji ve uygulamalarını öğretmek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Turizm pazarlamasının gerekliliği hakkında bilgi sahibi olur
2Turizm pazarlamasının özelliklerini kavrayabilir
3Turizm pazarlamasının hedeflerini kavrayabilir
4Turist davranışları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
5Turizm piyasası hakkında bilgi sahibi olur
6Turzim pazarlamasında kullanılan yöntem ve araçlar hakkında fikir sahibi olur
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Pazarlama kavramı tanımı, kapsamı
2Pazarlama anlayışındaki gelişmeler
3Hizmet kavramının tanımlanması, özellikleri, sınıflandırılması ve boyutları
4Turizm pazarlaması tanımı, özellikleri, turizm pazarı,
5Turizm pazarlama sistemi
6Turizm pazarlama çevresi; mikro ve makro faktörler
7Turizm işletmelerinde stratejik planlama ve pazarlama planlaması
8Turizm işletmelerinde stratejik planlama ve pazarlama planlaması
9Turizm pazarlama bilgi sistemi
10Turistik tüketici satın alma davranışı
11Turizm işletmelerinde pazar bölümleme, hedef pazar seçme ve konumlandırma
12Turizm işletmelerinde pazarlama karması elemanları: Ürün
13Fiyat ve Dağıtım
14Tutundurma Kararları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım21428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21530
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1342352422323
ÖÇ2454555534435
ÖÇ3524544533435
ÖÇ4555544543455
ÖÇ5553455424445
ÖÇ6555545545244

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek