Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

YENİ PAZARLAMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu4318.020408
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Mustafa Serdar Toksoy
Kaynaklar
  • 1. Prof. Dr. İsmet Mucuk,,Temel Pazarlama Bilgileri , İstanbul ,Türkmen Kitapevi,2008
Ders TanımıBu dersin içeriğinde geleneksel pazarlama yaklaşımı, makro pazarlama, mikro pazarlama, turbo pazarlama, pazarlama hedefleri bakımından pazarlama çeşitleri, mega pazarlama, sosyal pazarlama, kombine pazarlama, sistem pazarlama, pazarı elde etme şekli bakımından pazarlama teknikleri, anlaşmalı pazarlama, ilişki pazarlaması, talep durumuna göre çağdaş yönetimsel pazarlama, dönüştürmeci pazarlama, uyarıcı pazarlama, geliştirmeci pazarlama, yeniden pazarlama, senkronize edici pazarlama, pazarlama, karşı pazarlama, veri tabanı pazarlaması ve maksi pazarlama, değer pazarlaması, post modern pazarlama, aydınlatılmış pazarlama ve elektronik-siber pazarlama, kullanılan dağıtım kanalları bakımından pazarlama teknikleri, bir dağıtıcı aracı olarak franchising yer almaktadır.
HedeflerPazarlama tekniklerinde yeni yaklaşımlar ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Megamarketing kavramı ve stratejilerini geliştirir
2Sosyal Pazarlamayı açıklar ve örneklerini verir
3İlişkisel pazarlamada veri tabanı uygulamalarının önemini açıklar
4Yeniden pazarlama ve senkronize edici pazarlama kavramları için örnekler verir
5Pazarlamama (Demarketing) ve elektronik-siber pazarlama kavramlarını açıklar
6Dünyadaki güncel uygulamaları öğrenir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Pazarlamada yeni tekniklerin kapsamı ve önemi
2İnteraktif pazarlama
3İlişkisel pazarlama
4Sanal pazarlama
5Sürdürülebilir pazarlama
6Veri tabanlı pazarlama
7Değer temelli pazarlama
8Yeşil Pazarlama
9Postmodern pazarlama
10Radikal pazarlama
11Gerilla Pazarlama
12Pazarlama karmasındaki yeni gelişmeler
13Türkiye?de yeni pazarlama tekniklerinin uygulanması
14Yeni Pazarlama teknikleriyle ilgili örnek olay çalışması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma818
Örnek Vaka İncelemesi616
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma10110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1554355435314
ÖÇ2444455545324
ÖÇ3444455435324
ÖÇ4444455334323
ÖÇ5343455433223
ÖÇ6555555544445

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek