Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ELEKTRONİK PAZARLAMA

Ders Kodu4318.020406
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Cengiz ÇELİK
Kaynaklar
  • 1. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU, Elektronik Pazarlama, Beta Yayıncılık
Ders TanımıDünyada kullanımı hızla artan internet ve internet teknolojilerine yönelik temel kavramların öğrenilmesi ve pazarlama faaliyetlerinde etkin kullanımı
HedeflerBu dersin amacı öğrencilerin küreselleşen piyasada internet işletmesi yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Elektronik ticaretin paydaşlara etki analizi öğrenilmesi
2Elektronik ticarette kullanılan araçların tanıtılması ve kullanım becerisinin verilmesi
3Elektronik devlet uygulamaları becerilerinin kazandırılması
4İşletmeler arasında elektronik ticaret kapsamında tedarik zinciri yönetimi ve pazarlama bağlamında bilgi edinilmesi ve uygulama yeteneğinin elde edilmesi
5Kişilere ve işletmelere yönelik elektronik pazaryerleri kavramının oluşturulması ve uygulama yeteneğinin geliştirilmesi
6Elektronik ticaret sözleşmelerinin hazırlanması ve ülkemizde uygulamaya giren e-imza uygulama becerisinin kazandırılması
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İnternet: Gelişimi ve Temel Kavramlar I
2İnternet: Gelişimi ve Temel Kavramlar II
3Yeni Ekonomi Kavramı, Özellikleri ve Etkileri
4Elektronik Ticaret Kavramı, Kapsamı ve Yaygınlığı
5Elektronik Ticaretin İşletmelere, Tüketiciye ve Sosyal Hayata Etkileri
6Elektronik Ticaretin Araçları: İnternet, Telefon, Televizyon, EFT, EDI
7Elektronik Ticaret Türleri, E-Devlet ve Tüketiciden Tüketiciye E-Ticaret (C2C) , İşletmeden İşletmeye E-Ticaret (B2B)
8Barkod, E-ticaret güvenliği, extranet ve intranet uygulamaları
9İşletmeden Tüketiciye E-Ticaret (B2C)
10Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri ve Güvenlik
11Elektronik Ticaret Sözleşmeleri ve E-imza
12Elektronik Ticaretin Finansmanı
13Bir E-Ticaret Sitesi Oluşturma
14Örnek Olay Analizi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1434443434344
ÖÇ2433333344434
ÖÇ3444444434545
ÖÇ4444434355544
ÖÇ5344333334344
ÖÇ6344444444444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek