Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

SATIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu4318.020404
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. ALPER OCAK
Kaynaklar
  • 1. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU - Remzi ALTUNIŞIK, Satış ve Satış Yönetimi, Sakarya KitabeviProf. Dr. Erdoğan TAŞKIN, Satış Yönetimi Eğitimi, Papatya YayıncılıkProf. Dr. Cemal YÜKSELEN, Satış Yönetimi, Detay Yayıncılık
Ders TanımıSatışçılık mesleğinin kısa tarihçesi, satış kavramı, satışın işletmeler ve pazarlama açısından önemi, satışçılık mesleğinin değişen yüzü ve satışta ortaya çıkan yeni eğilimler, satış mesleğinde etkili ve başarılı olmak için gerekli olan özellikler, kişisel satış süreci, Satış planlama ve bütçesi
HedeflerSatış yönetiminin temel ilkelerinin ve kavramlarının öğretimi
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama stratejilerinin önemini anlayarak en uygun stratejiyi belirleme
2Yeterli sayıda müşteri bulma ve başarılı bir şekilde satış yapma
3Ticari görüşmelerden başarıyla çıkma
4Daha iyi ticari kararlar alma
5Satış gücünün yönetimi ve Satış faaliyetleri tanıma
6Türkiyedeki güncel satış teknikleri hakkında bilgi sahibi olma
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Satış kavramı ve satışçılık
2Satışın pazarlamadaki rolü ve satış yönetimi
3Satışın psikolojisi
4Satışta iletişim
5Satış elemanlarının görevleri, rolleri ve özellikleri
6Kişisel satış süreci
7Satışta soru sorma ve ikna
8Satış gücü ve motivasyonu
9Satışta eleman bulma ve seçimi
10Satış gücü performans değerlendirmesi
11Satış organizasyonunun etkinliğinin değerlendirilmesi
12Satış planlama ve bütçesi
13Satış elemanının eğitimi ve satışçılık mesleğinin geleceği
14Örnek olay analizi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Quiz212
Problem Çözümü14114
Tartışma14114
Takım/Grup Çalışması14114
Örnek Vaka İncelemesi14114
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Quiz için Bireysel Çalışma21020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1343453444343
ÖÇ2444454354433
ÖÇ3444444454343
ÖÇ4444444444334
ÖÇ5443553444343
ÖÇ6344554455443

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek