Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

PAZARLAMA İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu4318.020402
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğrt. Üyesi Hediye KUMBASAROĞLU
Kaynaklar
  • 1. Pazarlama İletişimi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Kollektif
Ders TanımıTutundurma stratejileri, satış elamanları ve müşterilerin özelliklerine ve aracılara göre satış elemanlarına, aracı ve müşterilere yönelik satış geliştirme faaliyetlerine yardımcı olmasını, hedef pazarın özelliklerine, tutundurma stratejilerine ve satış yöntemine göre doğrudan satış faaliyetleri için potansiyel alıcıları belirlemeye ve doğrudan satış faaliyetleri için gerekli araçların seçimine yardımcı olabilmesini sağlayacaktır.
HedeflerÖğrencinin, işletmenin misyon ve vizyonuna göre işletme imajının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayabilmesini; işletmenin tutundurma amaçlarına göre işletme ve ürün hakkında çevreye bilgi verebilmesini ve sponsorluk çalışmalarına katkıda bulunabilecektir. İşletmenin reklam amacı ve ortamına göre oluşturulacak reklam kampanyasına veri sağlayabilecek ve reklam etkinliğinin ölçülmesi yöntemlerine göre yürütülmekte olan reklamlar ile ilgili geri bildirimde bulunabilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Halkla ilişkiler ve reklam faaliyetlerini kavrama,
2Halkla ilişkiler, reklam, propaganda, doğrudan pazarlama kavramlarını ayırt edebilme ve ilişkilendirme,
3Mal ve hizmetlere uygun reklamı seçebilme
4Reklam faaliyetlerine katkı sağlamak
5Müşterilere yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlayabilme,
6Doğrudan satış faaliyetlerine katkıda bulunma, yeterlikleri kazandırılacaktır
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İşletme imajının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak
2İşletme imajının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak İşletme ve ürün hakkında çevreye bilgi vermek
3İşletme ve ürün hakkında çevreye bilgi vermek
4İşletme ve ürün hakkında çevreye bilgi vermek Sponsorluk çalışmalarına katkıda bulunmak
5Sponsorluk çalışmalarına katkıda bulunmak Oluşturulacak reklam kampanyasına veri sağlamak
6Oluşturulacak reklam kampanyasına veri sağlamak
7Oluşturulacak reklam kampanyasına veri sağlamak Yürütülmekte olan reklamlar ile ilgili geri bildirimde bulunmak
8Yürütülmekte olan reklamlar ile ilgili geri bildirimde bulunmak
9Yürütülmekte olan reklamlar ile ilgili geri bildirimde bulunmak
10Yürütülmekte olan reklamlar ile ilgili geri bildirimde bulunmak Satış elemanlarına yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak
11Satış elemanlarına yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak Aracılara yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak
12Aracılara yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak Müşterilere yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak
13Müşterilere yönelik satış geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak
14Doğrudan satış faaliyetleri için potansiyel alıcıları belirlemeye yardımcı olmak
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ14233445344
ÖÇ22233355334
ÖÇ33233345334
ÖÇ43233445345
ÖÇ53233455344
ÖÇ63233445344

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek