Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Ders Kodu4318.030313.2
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Erhan HANCIĞAZ
Kaynaklar
  • 1. Tüketici Davranışı, Yavuz ODABAŞI
  • Tüketici Davranışları, Remzi ALTUIŞIK
Ders TanımıTüketici davranışları konuları ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Bu bağlamda, güdüleme, algılama, kişilik gibi tüketimi etkileyen faktörlerin yanı sıra; karar alma süreci, satın alma ve satın alma sonrası davranışlar gibi tüketici davranışlarına ilişkin konular ele alınmaktadır.
HedeflerRekabetin yoğun olduğu pazarlarda tüketici davranışlarının tüketime yansıyan sonuçlarını anlatmak, örneklerle ve yaşanan tecrübelerle iş ortamında bu bilgilerin değerlendirilmesini sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Tüketici davranışlarına yönelik geliştirilmiş teorileri öğrenmek ve bunların pratik uygulamalarını anlamak
2Tüketici davranışlarına ilişkin temel kavramları öğrenmek
3Tüketici davranışlarına ilişkin elde edilen bilgilerin nasıl değerlendirilebileceğini kavramak
4Tüketici davranışlarının tüketime yansıyan sonuçlarını anlatmak
5Tüketici davranışlarının satın almaya olan etkisini anlamak
6Tüketici davranışlarının psikolojik yönünü kavramak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tüketici davranışı kavramı ve özellikleri
2Tüketici davranışının pazarlamadaki önemi
3Tüketici davranışı ve pazarlama stratejisi ilişkisi
4Tüketici davranışını etkileyen psikolojik faktörler-Öğrenme ve Bellek
5Güdüleme ve İlgilenim/ Duyum ve Algılama
6Tutumlar, tutumların değiştirilmesi ve duygular
7Kişilik ve benlik/ Değerler ve yaşam biçimi
8Sosyo-kültürel faktörler- Grup dinamiği ve danışma grubu/ Aile
9Kişisel etkiler ve yenilikler
10Arasınav
11Sosyal sınıf / Kültür
12Tüketici davranışlarını etkileyen durumsal faktörler
13Tüketici karar alma sürecinin yapısı
14Satın alma ve satın alma sonrası davranışlar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma21020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21530
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21530
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1555555453224
ÖÇ2435344442224
ÖÇ3444344442224
ÖÇ4444343342224
ÖÇ5554353432225
ÖÇ6545444433225

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek