Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

PAZARLAMA YÖNETİMİ

Ders Kodu4318.020311
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Uzm. Fatih CEYLAN
Kaynaklar
  • 1. Kotler,Philip - Kotler ve Pazarlama, Sistem yayıncılık
Ders TanımıPazarlama ile ilgili Temel Kavramlar; Pazarlama Fonksiyonları; Pazarlamada Karar Verme; Pazarlama Planlaması; Pazarlama Yönetim Süreci; Pazarlamanın Çevre Koşulları; Satın Alma Davranışları; Hedef Pazar Kararları; Pazarlama karması Elemanlarına ilişkin Kararlar; Pazarlama planı; Pazarlama Faaliyetlerinin Denetimi
HedeflerPazarlama ilkelerinin ve pazarlamada yönetsel uygulamaların kavranması
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama karması elemanlarının (ürün, fiyat, dağıtım, ve tutundurma çabaları ) kavranması
2Pazarlamada yönetim prensiplerinin ve pazarlama planı oluşturma sürecinin kavranması
3Pazarlamada uygulanabilecek stratejiler ve kontrol yöntemlerinin kavranması
4Küresel pazara uygun stratejileri geliştirebilme
5Küresel pazarlama açısından teslim şekillerini sıralayabilme
6Uluslararası pazarlama araştırmasını ve araştırma türlerini tanımlayabilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Pazarlama kavramı; Pazarlamanın tarihsel gelişimi; Pazarlama eylemleri; Pazarlamanın faydaları; Pazarlamanın fonksiyonları ve yardımcı fonksiyonları; Pazarlama karması kavramı
2Pazarlama yönetimi; Pazarlama yönetimi ile ilgili kavramlar, Pazarlamanın çevre koşulları; Özel Çevre Koşulları(İşletme içi koşullar, işletme dışı koşullar); Genel Çevre koşulları
3Pazar kavramı ve türleri; Pazar nasıl belirlenir; Pazarda satın alma davranışları; Tüketicinin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler
4Satın alma karar verme süreci; Çeşitli pazarlarda satın alma davranışları; Uluslararası pazarlarda satın alma davranışları
5Hedef pazar seçimi; Tüketiciler pazarının bölümlenmesi; Üreticiler, aracılar ve kurumlar pazarı
6Mal ve ürün kavramı; malların sınıflandırılması; malın yaşam süreci
7Pazarlama yönetiminde karar süreci; Ürün karmasıyla ilgili kararlar; Üründe değişiklik yapmak, ürünü ürün karmasından çıkarma kararı, yeni ürün geliştirmek. Yeni ürün kavramı; Yeni ürün geliştirme yöntemi; Ürünün çeşitli nitelikleri(markalama, ambalaj vb)
8Dağıtım; Dağıtım kanalı kavramı; dağıtım kanalı çeşitleri; Dağıtım kanalında aracılar; fiziksel dağıtım, dağıtım kararları
9Fiyat; fiyatın önemi; Fiyatlamada göz önüne alınacak faktörler; Fiyat politikası; Fiyatlama yöntemleri ve süreçleri; Fiyat farklılaştırılması
10Tutundurma çabaları; Tutundurmanın artan önemi Tutundurma karması; Reklam, satış teşvik ve halkla ilişkiler, tutundurma karması ile bütçenin oluşturulması
11Pazarlama yönetiminde stratejik pazarlama planı süreci; Durum analizi, pazarlama amaçlarının tespiti, pazarlama stratejisi geliştirme
12Pazarlamada stratejik alternatifler; Saldırıya yönelik pazarlama stratejileri, savunmaya yönelik pazarlama stratejileri, büyüme stratejileri
13Pazarlama yönetimi açısından pazarlama kontrolü; pazarlama kontrol türleri
14Örnek Olay İncelemesi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma10220
Soru-Yanıt616
Örnek Vaka İncelemesi414
Beyin Fırtınası515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma10110
Ev Ödevi14114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1555555531435
ÖÇ2444444531334
ÖÇ3444444434335
ÖÇ4534444445345
ÖÇ5523243422355
ÖÇ6445555544335

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek