Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

DOĞRUDAN PAZARLAMA

Ders Kodu4318.020309
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Hediye KUMBASAROĞLU
Kaynaklar
  • 1. [1] Pırnar, İge, Doğrudan Pazarlama,Seçkin yayıncılık
Ders TanımıDoğrudan pazarlama kavramı, tarihsel gelişimim, stratejik planlama ve doğrudan pazarlama stratejileri, kullanılan araçlar ve özellikleri.Doğrudan pazarlama ile klasik pazarlama yöntemlerinin karşılaştırmalı olarak analizi ve pazarlama karması ile doğrudan pazarlama arasındaki ilişki.Doğrudan pazarlamada kullanılan araçlar, Türkiye?deki doğrudan pazarlama uygulamaları ve dünyadaki doğrudan pazarlama uygulamaları.
HedeflerKlasik pazarlama ile doğrudan pazarlama arasındaki farkların kavranması ve doğrudan pazarlamada planlama için gerekli olan teorik bilgileri edindirmek, doğrudan pazarlamada kullanılan iletişim araçlarını tanıma ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlamak. Böylece doğrudan pazarlama uygulamaları için gerekli ön bilgileri edindirmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Doğrudan pazarlama kavramını, tarihsel gelişimini ve amacını bilir.
2Doğrudan pazarlama ile klasik pazarlama yöntemlerini karşılaştırmalı olarak inceler ve pazarlama karması ile doğrudan pazarlama arasındaki ilişkiyi bilir.
3Doğrudan pazarlamada stratejik planlama ve uygulanabilecek stratejileri bilir.
4Doğrudan pazarlamada kullanılan iletişim araçlarının incelenmesi ve bu araçların özelliklerini bilir.
5Türkiye?deki doğrudan pazarlama uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
6Dünyadaki doğrudan pazarlama uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Doğrudan pazarlama kavramı, özellikleri, tarihsel gelişimi ve doğrudan pazarlamayı etkileyen faktörler; doğrudan pazarlamanın amaçları, avantaj ve dezavantajları
2Pazarlama karması ve doğrudan pazarlama ilişkisi, doğrudan pazarlama araçları ve yönetimi, doğrudan pazarlamada stratejik planlamanın yeri, özellikleri, aşamaları
3Doğrudan pazarlama ve modern pazarlama arasındaki ilişkiler, üstün yönleri, aralarındaki farklar, doğrudan pazarlama ve veri tabanlı pazarlama ilişkisi
4Doğrudan pazarlama planlamasında kullanılabilecek stratejiler: ürün ile ilgili stratejiler, fiyat ile ilgili stratejiler, özendirici önerilerden oluşan stratejiler
5Doğrudan pazarlamanın uygulanmasında kullanılan araçlar: Tele pazarlama, telefon ile pazarlamanın özellikleri, dikkat edilmesi gereken hususlar, olumlu ve olumsuz yönleri
6Yazılı basın: Gazete ve dergiler, gazete ve dergilerin özellikleri olumlu ve olumsuz yönleri
7Bilgisayar ve elektronik reklamcılık; özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri
8Radyo ve televizyon yayınları: Televizyonun ve radyonun özellikleri, avantaj ve dezavantajları
9Doğrudan postalama yöntemi, özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri
10Kişisel satış, çok katlı pazarlama, kapıdan kapıya satış ve toplantılarla satışın avantaj ve dezavantajları
11Internet ve doğrudan pazarlama, internetin özellikleri
12Kataloglar; Müşterilere Sağladığı Faydalar, Etkinliğini Artıran Yöntemler
13Otomatik( Makineli) Satış; Özellikleri, Kullanım Alanları
14Örnek Olay İnceleme
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav60
Ev Ödevi40
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi22040
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1453344323
ÖÇ2555555523
ÖÇ3545445423
ÖÇ4443444422
ÖÇ5534454323
ÖÇ6534454423

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek