Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

REKLAMCILIK

Ders Kodu4318.020307
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Erhan HANCIĞAZ
Kaynaklar
  • 1. Füsun Kocabaş ,Müge Elden
  • Reklamcılık, İletişim yayınları 2005 Aysun KARABAĞ
  • Reklamcılığa Yeni Bakış
Ders TanımıReklam tanımları, Reklam ortamları ,Kampanya kavramı ve yaratıcılık ,Reklam etkinliğinin ölçülmesi ,Reklamla ilgili kurum ve kuruluşlar.
HedeflerSöz konusu ders; Reklâmcılığın temel ilkelerini, pazarlama bileşeni olarak Halkla İlişkiler ile olan etkileşimini, reklam türlerinin yanı sıra reklamda yaratıcılık, medya seçimi ve analizi, etkinliğinin ölçümü konularında bilgi vermek amacını taşımaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Reklam ve reklamcılıkla ilgili genel tanımları bilmek
2Hedef kitle , mecra seçimi ve analizlerini yapabilmek
3Kampanya tasarlama ve yaratıcı reklam metni yazabilmek, reklam içerik analizi yapabilmek
4Reklamın etkinliğini ölçebilmek
5Reklam sektörünün genel durumunu ve reklam stratejilerini kavrayabilmek
6Reklam analizi yapabilir ve reklamları yorumlayabilir
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Reklamın kavramsal açılımı, tarihçesi, türleri, unsurları.
2Toplumsal, ekonomik, kültürel ve yasal açıdan reklam
3Reklamın sınıflandırılması
4Reklamın Bütünleşik pazarlama iletişimi içinde değerlendirilmesi
5Reklamda taraflar
6Reklam kampanyası planlama sürecine giriş
7Reklam Durum analizi,
8Reklam amaçları, reklam hedef kitlesi,
9Reklam stratejileri, reklam taktikleri,
10Reklam bütçesi, reklam uygulaması, Reklamda ölçme ve değerlendirme
11Reklam içerik analizi ve örnek uygulama gösterimi
12Ara sınav
13Storyboard(hikâye şeması) üzerinde yaratıcı çalışma
14Reklam analizi sunumları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10330
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10330
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ133334455224
ÖÇ233233354224
ÖÇ333333354223
ÖÇ423322254333
ÖÇ533332254234
ÖÇ633333454334

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek