Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ULUSLARARASI PAZARLAMA

Ders Kodu4318.020303
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Hediye KUMBASAROĞLU
Kaynaklar
  • 1. Uluslararası PazarlamaAnadolu Üniversitesi Yayınları
Ders TanımıUluslararası pazar çevresi ve değişkenlerine bağlı olarak mal, fiyat, tutundurma ve dağıtım kanallarının süreçlerinin anlatılması
HedeflerÖğrencilerin uluslararası bağlamda pazarlama anlayışlarının geliştirilmesine yönelik uygulanabilir bilgi sağlanmasıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası pazarlamayı yerel pazarlamadan ayıran yönlerin özümsenmesi
2İşletmeleri uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılmaya teşvik eden faktörlerin örneklerle benimsenmesi
3Uluslararası pazar araştırması bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisinin geliştirilmesi, pazar araştırma tekniklerini kullanma yeteneğinin kazandırılması
4Dış Pazarlara Pazarlanacak Malların Niteliksel Ve Niceliksel Özelliklerinin Belirleyebilme
5Uluslararası Pazar Araştırması Bilgi Kaynaklarına Ulaşabilme Ve Pazar Araştırma Tekniklerini Kullanabilme
6İşletmelerde İhracat Örgütlenmesinin Alternatiflerini Tespit Ve Analiz Edebilme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Uluslararası pazarlama kavramı ve gelişimi
2İşletmelerin uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılma sebepleri, dereceleri ve yöntemleri
3Uluslararası pazarlama faaliyetlerinin planlaması ve uluslararası pazar çevresi
4Uluslararası pazarların bölümlendirilmesi
5Uluslararası pazarlama kararlarında yararlanılabilecek bilgi kaynakları
6Uluslararası pazar araştırması
7Uluslararası mal politikaları
8Uluslararası pazarlamada marka ve ambalajlama
9Uluslararası fiyatlandırma kararları
10İhraç malının fiyatının belirlenmesi
11Uluslararası pazarlamada doğrudan ve dolaylı dağıtım kanalları
12Uluslararası fuar ve sergi organizasyonu
13Uluslararası pazarlamada örgütlenme ve kontrol
14Örnek Olay İncelemesi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav60
Ev Ödevi40
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bireysel Çalışma22040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1555555555444
ÖÇ2444444555555
ÖÇ3555554444445
ÖÇ4555555544444
ÖÇ5444455555555
ÖÇ6444444444445

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek