Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MUHASEBE

Ders Kodu4318.030216.1
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Enver SÜMER
Kaynaklar
  • 1. Yrd Doç Dr Enver Sümer in ders notları ve muhasebe ile ilgili kitap makale ve yayınlar
Ders TanımıVergilendirme acısından tacirlerTicari belge ve defterlerÇift taraflı kayıt yöntemi ve hesap planıAktif karakterli hesaplarPasif karakterli hesaplarDönem sonu işlemleri
HedeflerÖğrencilerin muhasebe belge ve defteri tanımaları muhasebeye dayanak teşkil edecek verileri kullanabilmeleri
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebe ile ilgili bilgi ve belgeleri tanır
2Tacirler ve ticari defterler hakında bilgi sahibi olur
3Tekdüzen muhasebe sistemi hakkında bilgi sahibi olur
4Aktif karekterli hesapların çalışmasını bilir
5Pasif karekterli hesapların çalışmasını bilir
6Dönemsonu işlemleri hakkında bilgi sahibi olur
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Ticari belgeler tanıtılır
2Tacirlerin sınıflandırılması
3Bilanço hesabı esası hakkında bilgiler
4Hesap planı hakkında bilgi
5Hesapların işleyişi aktif karakterli hesaplar
6Kasa farklılıkları
7Menkul değerler
8Ticari alacaklar ve diğer alacaklar hesap grubu
9Stoklar
10Duran varlıklarla ilgili işlemler
11Kısa vadeli yabancı kaynak hesapları
12Uzun vadeli yabancı kaynaklar
13Öz kaynak hesapları
14Dönem sonu işlemleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1433233332
ÖÇ2433233332
ÖÇ3332232332
ÖÇ4332232342
ÖÇ5332232232
ÖÇ6333232332

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek