Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

İSTATİSTİK

Ders Kodu4318.020212
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • ÖĞR. GÖR. OĞUZ HAN AYKUT
Kaynaklar
  • 1. Prof. Dr. Necati YILDIZ, İstatistiğe Giriş, Aktif Yayınevi
Ders Tanımı İstatistiğin tanımı, kullanılan temel kavramlar, veri türleri ve toplama yöntemleri, verilerin düzenlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, tahmin teorisi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve indekslerin öğretilmesi hedeflenmektedir.
HedeflerHem işletmelerde, hem de çeşitli organizasyonlarda en iyi karar alınması için çalışanların ihtiyaç duymuş olduğu verilerin, toplanabilmesi, depolanabilmesi ve işlenebilmesi becerisini kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Karar verme sürecinde kullanılacak olan verilerin toplanabilmesi
2İşletmede toplanan bu verileri ilgili kişilere sunmak üzere düzenli hale getirilmesi ve bu verileri çeşitli grafik ortamlarında gösterilmesi
3Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini kullanarak veri grubunun hangi değerler etrafında yoğunlaştığı ve nasıl dağılım özelliği gösterdiği konusunda ilgili saptamaların yapılması
4Araştırma yapılacak gruptan seçilen örneğe ait olan hangi fonksiyonların araştırmada kullanabileceğinin belirlenmesi
5Araştırmaya ait olarak seçilen bu fonksiyonların hangisinin, hangi durumda kullanılmasının daha uygun olduğu ve birbirlerine göre üstünlükleri belirlenmesi
6Karar verme sürecinde kullanılan değişkenler arasındaki ilişkinin saptanması
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İstatistiğin tanımı, değişken, ana kütle, birim, birim seçimi ve veri derleme türleri
2İstatistikte seriler; zaman, mekân ve dağılma serileri, birikimli seriler, bileşik seriler ve bu serilerin grafik ortamında gösterilmesi
3Merkezi eğilim ölçüleri; aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, geometrik ortalama, kareli ortalama ve harmonik ortalama
4Merkezi eğilim ölçüleri; mod, medyan, kartiller, desiller ve persentiller
5Dağılma ölçüleri; değişim aralığı, kartil aralığı, desil aralığı
6Dağılma ölçüleri; ortalama sapma, varyans, standart sapma, değişim katsayısı
7Momentler ve çarpıklık (Pearson çarpıklık katsayısı, kartil çarpıklık katsayısı ve moment çarpıklık katsayısı)
8Basıklık
9İhtimal Teorisi
10Basit doğrusal regresyon
11Regresyon analizi
12Örnek uygulama çalışmaları
13Örnek uygulama çalışmaları
14Genel Tekrar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14228
Problem Çözümü717
Soru-Yanıt717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ133311323332
ÖÇ2333112232
ÖÇ3333211132
ÖÇ4333221132
ÖÇ5333221132
ÖÇ6333211132

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek