Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MAKRO EKONOMİ

Ders Kodu4318.020210
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğrt. Üyesi Hediye KUMBASAROĞLU
Kaynaklar
  • 1. İKTİSADA GİRİŞ 2Prof.Dr. C. Necat BERBEROĞLUYrd. Doç. Dr. Levent ERDOĞANAçıköğretim Fakültesi YayınlarıESKİŞEHİR
Ders TanımıMakro anlamda iktisat kavramı ve makro iktisadın ilgi alanı, İşsizlik ,istihdam, enflasyon ve deflasyon kavramları, Milli gelirin hesaplanması ve analiz edilmesi, Maliye ve para politikaları, Toplam arz ve toplam talep analizi, Uluslar arası ticaret, ekonomik büyüme ve kalkınma
HedeflerBu ders ile öğrencinin; makro ekonomi ve ekonomi yönetimi ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Makro anlamda iktisat kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
2İşsizlik, istihdam, enflasyon ve deflasyon kavramlarını bilir.
3Milli gelirin hesaplanması ve analiz edilmesini öğrenir.
4Maliye ve para politikalarını bilir.
5Toplam arz ve toplam talep analizi yapabilir.
6Uluslararası ticaret, ekonomik büyüme ve kalkınma hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mikro iktisattan makro iktisada geçiş
2Ulusal Gelir ve Refahın Ölçümü
3Ulusal Gelir ve Refahın Ölçümü i
4Milli Gelirin Bileşenleri
5Yatırım
6Büyüme, İstihdam ve Verimlilik
7Para ve Para Arzı
8Para Politikası Araçları
9Enflasyon
10Dışa Kapalı Ekonomide Denge
11Dışa Açık Ekonomide Denge
12Toplam Talep Modeli
13Toplam Arz Modeli
14Ekonomi Politikaları ve İstikrar Programları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ153213433
ÖÇ253213433
ÖÇ353213433
ÖÇ453213433
ÖÇ553213433
ÖÇ653213433

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek