Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

PAZARLAMA İLKELERİ 2

Ders Kodu4318.020208
Yıl1
Dönem2
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Fatih CEYLAN
Kaynaklar
  • 1. Cemal YÜKSELEN, Pazarlama İlkeler Yönetim ve Örnek Olaylar, Detay YayıncılıkHamdi İSLAMOĞLU, Pazarlama Yönetimi- Beta YayıncılıkYavuz ODABAŞI ve Gülfidan BARIŞ, Tüketici Davranışları, MediaCat
Ders TanımıPazarlama kavramının tanımı, pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi, pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması, pazarlama fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkeler
HedeflerPazarlama kavramının ve işletmenin pazarlama faaliyetleri kapsamında nelerin yer aldığının kavranması
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlamanın temelini teşkil eden kavram ve olguların içselleştirilmesi
2Tüketici davranışlarını anlayabilme, yorumlayabilme ve pazarlama programlarının şekillendirilmesinde kullanabilme
3Temel pazarlama bileşenlerinin pazarlama süreci içindeki yerleri ve etkileşimlerinin analiz edilebilmesi
4Bir işletmenin pazarlama faaliyetlerini analiz edebilme ve pazarlama programlarını kurgulayabilme
5Pazarlama yönetiminin anlaşılması, strateji geliştirme ve denetim konularının kavranması
6Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazar Ölçümü
2Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazar Ölçümü
3Pazarlama Araştırması
4Pazarlama Araştırması
5Pazar Bölümlendirme
6Müşteri İlişkileri Yönetimi
7Reklam
8Halkla İlişkiler
9Kişisel Satış ve Satış Geliştirme
10Hizmet Pazarlaması ? Hizmet kavramı, Hizmetlerin tanımı, çeşitleri ve özellikleri, Hizmet pazarlaması kararları
11İnternet Ortamında Pazarlama ve Doğrudan Pazarlama
12Uluslararası Pazarlama ? Uluslararası pazarlamanın tanımı, uluslararası pazarlamanın özellikleri, uluslar arası pazarlara giriş yöntemleri, uluslararası pazarlama karması kararları
13Pazarlamada Örgütlenme ve Denetim
14Örnek Olay İncelemesi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Örnek Vaka İncelemesi14114
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma15230
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1444444444444
ÖÇ2444444445555
ÖÇ3444455554445
ÖÇ4555544443334
ÖÇ5444445445454
ÖÇ6554444455554

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek