Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

PAZARLAMA İLKELERİ 1

Ders Kodu4318.020113
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Oğuz Han AYKUT
Kaynaklar
  • 1. Cemal YÜKSELEN, Pazarlama İlkeler Yönetim ve Örnek Olaylar, Detay Yayıncılık, 2007 Hamdi İSLAMOĞLU, Pazarlama Yönetimi- Beta Yayıncılık, 2006. Yavuz ODABAŞI ve Gülfidan BARIŞ Tüketici Davranışları, MediaCat, 2002.
Ders TanımıPazarlama kavramının tanımı, pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi, pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması, pazarlama fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkeler.
HedeflerPazarlama kavramının ve işletmenin pazarlama faaliyetleri kapsamında nelerin yer aldığının kavranması.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlamanın temelini teşkil eden kavram ve olguların içselleştirilmesi
2Tüketici davranışlarını anlayabilme, yorumlayabilme ve pazarlama programlarının şekillendirilmesinde kullanabilme
3Temel pazarlama bileşenlerinin pazarlama süreci içindeki yerleri ve etkileşimlerinin analiz edilebilmesi
4Bir işletmenin pazarlama faaliyetlerini analiz edebilme ve pazarlama programlarını kurgulayabilme
5Pazarlama yönetiminin anlaşılması, strateji geliştirme ve denetim konularının kavranması
6Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Pazarlama kavramı; Pazarlamanın tarihsel gelişimi; Pazarlama eylemleri; Pazarlamanın faydaları; Pazarlamanın fonksiyonları ve yardımcı fonksiyonları; Pazarlama karması kavramı
2Pazarlama yönetimi; Pazarlama yönetimi ile ilgili kavramlar, Pazarlamanın çevre koşulları; Özel Çevre Koşulları(İşletme içi koşullar, işletme dışı koşullar); Genel Çevre koşulları
3Pazar kavramı ve türleri; Pazar nasıl belirlenir; Pazarda satın alma davranışları; Tüketicinin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler
4Satın alma karar verme süreci; Çeşitli pazarlarda satın alma davranışları; Uluslararası pazarlarda satın alma davranışları
5Hedef pazar seçimi; Tüketiciler pazarının bölümlenmesi; Üreticiler, aracılar ve kurumlar pazarı
6Ürün kavramı; ürünlerin sınıflandırılması; mamul yaşam süreci
7Pazarlama yönetiminde karar süreci; Ürün karmasıyla ilgili kararlar; Üründe değişiklik yapmak, ürünü ürün karmasından çıkarma kararı, yeni ürün geliştirmek. Yeni ürün kavramı; Yeni ürün geliştirme yöntemi; Ürünün çeşitli nitelikleri(markalama, ambalaj vb)
8Dağıtım; Dağıtım kanalı kavramı; dağıtım kanalı çeşitleri; Dağıtım kanalında aracılar; fiziksel dağıtım, dağıtım kararları
9Fiyat; fiyatın önemi; Fiyatlamada göz önüne alınacak faktörler; Fiyat politikası; Fiyatlama yöntemleri ve süreçleri; Fiyat farklılaştırılması
10Tutundurma çabaları; Tutundurmanın artan önemi Tutundurma karması; Reklam, satış teşvik ve halkla ilişkiler, tutundurma karması ile bütçenin oluşturulması
11Pazarlama yönetiminde stratejik pazarlama planı süreci; Durum analizi, pazarlama amaçlarının tespiti, pazarlama stratejisi geliştirme
12Pazarlamada stratejik alternatifler; Saldırıya yönelik pazarlama stratejileri, savunmaya yönelik pazarlama stratejileri, büyüme stratejileri
13Pazarlama yönetimi açısından pazarlama kontrolü; pazarlama kontrol türleri
14Örnek olay analizleri
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı11515
Quiz212
Problem Çözümü14114
Tartışma14114
Takım/Grup Çalışması14114
Örnek Vaka İncelemesi14114
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14456
Quiz için Bireysel Çalışma2510
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1342334334345
ÖÇ2443334334445
ÖÇ3345333344434
ÖÇ4433444344433
ÖÇ5343444344444
ÖÇ6343344344344

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek