Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

MİKRO EKONOMİ

Ders Kodu4318.020109
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Hediye KUMBASAROĞLU
Kaynaklar
  • 1. İktisada Giriş I Prof.Dr. Kemal Yıldırım-Yrd. Doç. Dr. Fatih KOSTAKOĞLU Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
Ders Tanımı- Ekonominin temel kavramları, analiz yöntemleri, iktisadi düşünce tarzı, -Arz-Talep ve piyasa dengesi ve fiyat mekanizması, -Tüketim fayda ve faydanın maksimize edilmesi, -Üretim-maliyetler ve karın maksimize edilmesi, -Devletin ekonomiye müdahalesi, (taban va tavan fiyat politikaları) Kamusal mallar, kamusal mal üretiminde ölçütler ve dışsallıklar, -Tam rekabet ve eksik rekabet piyasaları,
HedeflerBu ders ile öğrencinin; ekonominin temel kavramlarını öğrenmesi ,analiz etmesi ve ekonomi yönetimi ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Ekonominin temel kavramları ve ve analiz yöntemlerini bilir
2Ekonominin temel kavramları ve ve analiz yöntemlerini bilir
3
4Arz-Talep, piyasa dengesi ve fiyat mekanizması hakkında bilgi sahibi olur.
5
6Tüketim fayda ve faydanın maksimize edilmesi konularını bilir.
7
8Üretim, maliyetler ve karın maksimize edilmesi konularını bilir.
9
10Piyasalar ve arz-talep uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
11Kamusal mallar ve dışsallıklar hakkında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Temel kavramlar ve analiz yöntemleri
2Kıtlık, tercih ve fırsat maliyeti
3Arz ve talep
4Esneklik kavramı
5Arz ve talep uygulamaları
6Tüketim ve faydanın maksimize edilmesi
7Üretim ve maliyetler
8Firma karının maksimize edilmesi
9Tam rekabet piyasası
10Eksik rekabet piyasaları
11Faktör piyasaları
12Kamusal mallar
13Dışsallıklar
14Dışsallıkların içselleştirilmesi
15
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6
ÖÇ7
ÖÇ8
ÖÇ9
ÖÇ10
ÖÇ11

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek