Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

DEPOLAMA VE ENVANTER YÖNETİMİ

Ders Kodu4317.020410
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Mustafa Serdar Toksoy
Kaynaklar
  • 1. Depo Yönetimi ? Murat Erdal, Ütikad Yayıları. Stok Yönetimi ? Orhan Küçük. Seçkin Yayınevi.
Ders TanımıDepo ve depolama kavramları ile önemi, depo ve depolama çeşitleri, depolama yönetimi, depo iş süreçleri, depo yeri seçiminin önemi, depo yerleşim planının hazırlanması ile ilgili döşeme ve donatılar, antrepo ve serbest bölgelerin depolamadaki yeri, depolamada ambalajlama, depolamada karşılaşılan riskler, tedarik fonksiyonlarının ve tedarik sistemlerinde farklılıkların açıklanması, satın alma değişkenlerinin tanıtımı, tedarik zincirinin tanıtılması, tedarik yönetimi, tedarikçilerin tedarik sistemine etkileri, stok takibi.
HedeflerBu dersin amacı, depolama, tedarik ve stok yönetimiyle ilgili temel kavramları, uygun, düşük maliyetli depolama sistemleri yönetimi, tedarik yönetimi ve stok yöntemi hakkında öğrenciyi bilgilendirmektir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Stok kavramı ve stok türlerine vakıf olabilmek
2Depo ve Depo yönetimi kavramları hakkında bilgi sahibi olmak
3Depo işlemleri ve Depo iş süreçlerine vakıf olabilmek
4Etkin Depo Yönetimi için yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak
5Depolamada Kullanılan teknikler, araçlar, teçhizatlar hakkında bilgi sahibi olmak
6Otomatik Tanımlama, Barkod ve RFID sistemlerine vakıf olabilmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Depo ve depo yönetimi kavramları, depo türleri
2Depo işlemleri ve depoda tanımlanan iş süreçleri
3Tedarik zinciri yönetimin de depolama süreçlerin görev ve rolleri
4Antrepo rejimi kavramı ve antrepo türleri
5Depo yönetiminde üretkenlik ve performans ölçümü kriterleri
6Depolamada kullanılan teknikler ve araçlar
7Yükleme sembolleri ve işaretleme
8Yükleme sembolleri ve elleçleme işlemleri
9Otomatik tanımlama, EAN-UCC ve Bar-Kod sistemleri
10Depo ve antrepo hizmetlerinde EDI ve RFID uygulamaları
11Depo Yükleme, boşaltma süreçlerinde ve depolamada risk faktörleri
12Güvenlik ve depolanan mallarda esneklik yönetimi
13Güvenlik ve depolanan mallarda esneklik yönetimi
14Depolama operasyonlarında gelişen teknolojiler ve inovasyon
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1342332123423
ÖÇ2323242242334
ÖÇ3422323324223
ÖÇ4423324222332
ÖÇ5422232323322
ÖÇ6233223223342

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek