Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

FİZİKSEL DAĞITIM SİSTEMLERİ

Ders Kodu4317.020404
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör. Oğuz Emre BALKAR
Kaynaklar
  • 1. Blanding'in Pratik Fiziksel Dağıtımı: Planlama ve Operasyonlar için El Kitabı, 2.Baskı, Warren Blanding, Traffic Service Corporation, 1982 &
  • Dağıtım Planlama ve Kontrol: Tedarik Zinciri Yönetimi Çağında Yönetim, 3.Baskı, David Frederick Ross, Springer Science and Business Media, 2015 &
  • Tedarik Zinciri Yönetimi: Strateji, Planlama ve Operasyon, 6.Baskı, Sunil Chopra ve Peter Meindl, Pearson Education, 2016 &
  • Araştırma Makaleleri ve Tezler &
Ders TanımıFiziksel dağıtım sistemlerinin temel kavramları, dağıtım kanalları, kanal seçimi ve politikaları, fiziksel dağıtım fonksiyonları, fiziksel dağıtım kuruluş yerinin seçimi ve önemi, malzeme elleçleme, ambalajlama ve depolama, envanter yönetimi, bilgi ve iletişim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, dağıtım sistemlerinde maliyet yönetimi, ulusal ve uluslararası dağıtım yönetimi, satınalma ve talep tahmin yöntemleri, dağıtım ağı tasarımı ve optimizasyonu, örnek vaka analizleri.
HedeflerBu ders ile fiziksel dağıtım sistemlerinde yer alan paydaşlar arasında bilgi, finans ve malzeme akışının planlanması, tasarımı, uygulanması ve kontrolüne yönelik güncel yaklaşımların öğrenilmesi hedeflenmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Fiziksel dağıtım sistemlerinin temel kavramları ve dağıtım kanalları politikaları öğrenilir.
2Dağıtım kanalları ve merkezlerine yönelik karar verme yöntemleri öğrenilir.
3Fiziksel dağıtım sistemlerinde kullanılan bilgi ve iletişim yönetimi temelli programları kullanabilir.
4Genel olarak ulusal ve ulusal ölçekte dağıtım yönetimi ile ilgili bilgi ve beceri kazanılır.
5Dağıtım ağlarının tasarımı ve optimizasyonuna ilişkin çözümler üretebilir.
6Tedarik zinciri ağlarında yer alan üyeler arasındaki akıştaki materyallerin elleçlenmesi, depolanması, ambalajlanması ve kontrol edilmesine yönelik yöntemler öğrenilir.
7Fiziksel dağıtım süreçlerindeki satınalma ve talep işlemlerine yönelik uygulamaları kullanabilir.
8İşletme, aracı ve müşterilerle ilgili ilişkilerde sorunlara çözüm önerileri getirebilir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Fiziksel Dağıtım Sistemlerinin Gelişimi, Kapsamı ve Önemi
2Fiziksel Dağıtım Kanallarının Kapsamı, Seçimi ve Politikaları
3Fiziksel Dağıtım İşlemlerinin Fonksiyonları
4Kuruluş Yerinin Seçimi ve Önemi
5Malzeme Elleçleme, Ambalajlama ve Depolama
6Envanter Yönetimi
7Bilgi ve İletişim Yönetimi
8Müşteri İlişkileri Yönetimi
9Dağıtım Sistemlerinde Maliyet Yönetimi
10Lojistik Planlama ve Modelleme
11Tedarik Zinciri ve Ağ Tasarımı
12Lojistikte Talep Tahmini
13Taşıma Modları ve Dağıtım Modelleri
14Filo Rotalama ve Yükleme Modelleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Soru-Yanıt14228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1534532243321
ÖÇ2223221154422
ÖÇ3323323154221
ÖÇ4433323244211
ÖÇ5443224233212
ÖÇ6333323244311
ÖÇ7443234234212
ÖÇ8534542244421

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek