Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

LOJİSTİK SİGORTACILIĞI

Ders Kodu4317.020402
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Tuncay ŞAHİN
Kaynaklar
  • 1. Hür AKDÜLGER Lojistik operasyonlarda riskler ve sigortalama, 2009 . Milli Eğitim Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri
  • risk, sigorta çeşitleri, sigorta hasar süreçler, 2011
Ders TanımıSigortanın temel kavramları ve sigorta sözleşmesi, Nakliyat sigortaları. Risk tanımı ve çeşitleri, risk analiz ve yönetimi. Sigorta hasar süreçleri
Hedeflerlojistik ve sigortacılık alanlarında öğrenciye ileriye dönük çalışmalarında yarar sağlayacak bilgi ve birikimi kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Taşıma faaliyetlerinde sigorta işlem sürecine vakıf olabilmek
2Lojistikte sigorta teminatları hakkında bilgi sahibi olmak
3Lojistik süreçlerde uluslar arası sözleşmeler ve yasal sorumluklar hakkında bilgi sahibi olmak
4Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
5Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
6Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sigorta ve Temel Kavramlar
2Lojistik Süreç Olarak Sigortanın Önemi
3Modern Uluslararası Lojistiğin bileşenlerinden biri olarak sigorta faaliyetleri
4Uluslararası Lojistikte hizmet sağlayıcı olarak Freight Forwarder'ın Sigorta Faaliyetleri
5Taşıma Sırasında Karşı Karşıya Kalınan Riski Etkileyen Faktörler
6Taşıma (Nakliyat) Sigortası Türleri
7Taşıma (Nakliyat) Sigortası Türleri
8Ara Sınav ve Ders Tekrarı
9Riziko ve türleri, prim nedir Tarife rejimi nedir , tazminat ve ödenme şartları
10Sigortacılıkta kullanılan belgeler, teklifname nedir Poliçe nedir türleri nelerdir.Temditname ve zeyilname nedir
11Sigorta türleri Mal sigortaları can sigortaları, sorumluluk sigortaları
12Sigorta türleri Mal sigortaları can sigortaları, sorumluluk sigortaları
13Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası
14Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu sorumluluk sigortası
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4624
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1533333223233
ÖÇ2533333223233
ÖÇ3533333223233
ÖÇ4533333223233
ÖÇ5533333223233
ÖÇ6533333223233

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek