Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Ders Kodu4317.030311.3
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Kaya Ağın
Kaynaklar
  • 1. Prof. Dr. Şerif Şimşek, Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Eğitim Yayınevi, 2014
Ders TanımıSosyolojinin tanımı, sosyolojinin ortaya çıkışı ve kuramsal yaklaşımlar, Toplumsal yaşamdaki yeri, grup ilişkilerindeki önemini ve amacı; Toplumsal yapı, Toplumsal sınıf; aile ve aile çeşitleri; evlilik ve boşanma; Psikoloji Bilimini oluşturan öğeler ve temel amaçlar , Psikolojinin temel amaçları, Psikolojinin diğer bilimlerle ilişkisi; Güdüler ve Duygular; duyum ve algı; öğrenme ve öğrenme kuramları; kişilik kavramı ve kişilik gelişimi; motivasyonve motivasyon kuramları; savunma mekanizmaları
HedeflerSosyoloji ve psikoloji bilimini kavrama, kültür kavramı ve özelliklerini, kişilik ve davranış kavramlarını anlama, kişisel , sosyal ve mesleki yaşantılara taşıyabilme becerisi kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sosyoloji ve Psikoloji Biliminin temel kavramlarını açıklayabilme
2İnsan davranış ve davranış biçimlerini anlama ve tanımlayabilme, toplumdaki önemini açıklayabilme
3Kişisel ve mesleki yaşamında davranışları değerlendirebilme
4Alınan bilgileri bütünleştirerek kendine uygun davranış kalıpları oluşturabilme ve uygulayabilme
5Stres altında karar verebilme
6Takım çalışmasına önem verme
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Örgütsel Davranış Bilimine Giriş
2Yönetim Labirenti
3Haberleşme
4Otorite ve Güç
5Liderlik
6Gruplar
7Motivasyon
8Değişim Yönetimi
9Çatışma Yönetimi
10İş Tatmini ve Tutumlar
11Örgüt Kültürü
12Mobbing
13Stres Yönetimi
14Psikolojik Sözleşme ve Örgütsel Bağlılık
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Proje Hazırlama12525
Proje Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1444443554344
ÖÇ2443555433344
ÖÇ3333344433335
ÖÇ4433344553343
ÖÇ5344433533335
ÖÇ6443355433443

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek