Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ULUSLARARASI TİCARİ BELGE VE YAZIŞMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu4317.020303
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okt. Ramazan KORKMAZ
Kaynaklar
  • 1. Dr. Mehmet Melemen, Uluslararası Ticarette Yazışma Teknikleri
Ders Tanımı1-Mesleki Yazışma Teknikleri ile İlgili Genel Bilgiler, terimler 2-Yazışma türleri, Mektup çeşitleri, formatlar 3-Elektronik Posta Kullanımı 4-İhracatçıya firmaya tanıtıcı mektup yazılması 5-Bilgi talebine cevap 6-Siparişin kabulü ve reddi 7-Sipariş yerine getirilirken yapılan yazışmalar 8-Uluslar arası kuruluşlardan bilgi talebi 9-Ara sınav 10-Çeşitli cümle kalıpları 11-Yazışmalarda sıklıkla kullanılan ifadeler 12-Örnek Yazışma metinleri 13-Örnek Yazışma metinleri 14-Örnek Sözleşme metinleri
HedeflerDersin Amacı Lojistik, Pazarlama ve Dış ticaret işlemlerinde sıklıkla kullanılan İngilizce terim, cümleler ve kalıplar ile yapılan yazışmalara hâkim olmak ve yanlış uygulamalar ve ifadelerden ve negatif etkilerden kaçınmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Temel mesleki yazışma tekniklerinin öğrenir
2Sipariş alma, reddetme ve siparişin yerine getirilmesinde yapılan yazışmaları öğrenir
3Temel cümle kalıpları, ve bütün dil yapıları (zamanlar vb) öğrenir
4Sözleşme metinleri ve mektuplar (iş-Özel) yazma konusunda bilgi sahibi olur
5Öğrenmiş olduğu bütün bu terim, kalıp ve yazışmaları iş hayatında uygulamayı öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Mesleki Yazışma Teknikleri ile İlgili Genel Bilgiler, terimler
2Yazışma türleri, Mektup çeşitleri, formatlar
3Elektronik Posta Kullanımı
4İhracatçıya firmaya tanıtıcı mektup yazılması
5Bilgi talebine cevap
6Siparişin kabulü ve reddi
7Sipariş yerine getirilirken yapılan yazışmalar
8Uluslararası kuruluşlardan bilgi talebi
9Ara sınav
10Çeşitli cümle kalıpları
11Yazışmalarda sıklıkla kullanılan ifadeler
12Örnek Sözleşme metinleri
13Örnek Yazışma metinleri
14Örnek Yazışma metinleri
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1222222222222
ÖÇ2222222222222
ÖÇ3222222222222
ÖÇ4222222222222
ÖÇ5222222222222

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek