Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Ders Kodu4317.020301
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Okutman Erdal AYDIN
Kaynaklar
  • 1. Yeni Ümit Yayınları ADR/SRC5 BELGESİ TEMEL EĞİTİMİ
Ders TanımıTehlikeli madde taşımacılığı, dünyadaki ve Ülkemizdeki yasal düzenlemeler, bu maddelerin ambalajlanması, güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alınması sevkiyat ve işaretleme prosedürleri; taşıma, yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapılması konularını içerir.
HedeflerTehlikeli madde taşımacılığının önemi ve özellikleri, taşıma ve depolamada karşılaşılan riskler ve tedbirlerle ilgili bilgi ve beceri kazandırmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Lojistik operasyonlarında taşınacak malların genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
2Tehlikeli madde taşımacılığındaki iş süreçleri, akışları ve yöntemlerini öğrenir.
3Bu taşımacılık türünde kullanılan yasal belgeler ve mevzuata hakim olur.
4Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan malzeme çeşitlerini öğrenir.
5Risk analizi konusunda bilgi sahibi olur.
6Taşıma, yüklem, boşaltma konularında bilgi sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Tehlikeli Madde Taşımacılığında Tanımlar ve Temel Kavramlar
2Dünya?da ve Türkiye?deki Yasal Düzenlemeler
3Tehlikeli Madde Sınıfları ve Özellikleri
4Tehlike Sembolleri, Tehlikeden Korunma Yolları
5Geçici Önlemler ve Korunma Tedbirlerine İlişkin Uygulama Örnekleri
6Tehlikeli Maddelerin Ambalaj ve Depolanması
7Tehlikeli Maddelerin Yüklenmesi ve Taşınması
8Güvenlik Koşullarının Sağlanması, Sınıflara Özgü Taşıma Ve Saklamada Güvenlik Koşulları
9Sevkiyat Prosedürleri ve İşaretleme Kuralları
10Ambalaj, Tanklara İlişkin Yapısal Zorunluluklar
11Taşıma, Yükleme, Boşaltma Koşulları Ve Uyulması Zorunlu Kurallar
12Taşıma Ekipmanları ve Personele İlişkin Operasyonel Kurallar
13Araç-Ekipmanların Üretimi ve Onay Süreci, İlgili Koşulların Belirlenmesi
14Mevzuat Düzenlemelere Uyum Sürecinde Yapılması Gerekenler, Uygulama Örnekleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma428
Soru-Yanıt428
Örnek Vaka İncelemesi428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4624
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4832
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1223222211223
ÖÇ2222221113311
ÖÇ3242251411251
ÖÇ4234221221231
ÖÇ5224221221321
ÖÇ6225241211221

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek