Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

GENEL İŞLETME

Ders Kodu4317.020117
Yıl1
Dönem1
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğretim Üyesi Hediye KUMBASAROĞLU
Kaynaklar
  • 1. Anadolu Üniversitesi Yayınları Genel İşletme
Ders Tanımıİşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yönetici ve liderlik, Girişimcilik, İşletmelerde kaos yönetimi, İşletmelerde markalaşma ve İnsan kaynakları
Hedeflerİşletmeyi fonksiyonlarına göre tanıtmak ve işletmenin işleyişini öğretmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1İşletmenin temelini teşkil eden kavramları tanımlar
2Temel işletme fonksiyonlarını açıklar ve uygulamadan örnekler verir
3Yönetim kavramını anlatır ve temel yönetim fonksiyonlarını kullanarak işletme plan ve programlarını formüle eder
4İşletme kuruluş çalışmalarını inceler, fiili kuruluş çalışmaları için gerekli planları yapar ve çalışmaları organize eder
5Bir işletmenin faaliyetlerini analiz eder ve işletme programlarını oluşturur
6Markalaşma kavramı ve marka çeşitlerini analiz etmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1İşletmeciliğe İlişkin temel kavramlar
2İşletmenin kuruluş yerinin seçimi
3İşletmenin kurulumunun gerçekleştirilmesi
4İşletmenin fonksiyonları İşletmeciliğe İlişkin temel kavramlar
5İşletmenin yönetim fonksyionu
6İşletmenin yönetim fonksyionu
7İşletmenin insan kaynakları fonksyionu
8İşletmenin finansal fonksyionu
9İşletmenin üretim fonksiyonu
10İşletmenin pazarlama fonksiyonu
11İşletmenin muhasebe finansman fonksiyonu
12İşletmenin Halkla İlişkiler Fonksiyonu
13İşletmenin Araştırma Geliştirme Fonksiyonu
14Genel Tekrar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav90
Quiz10
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Sözlü Sınav22550
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1334333332353
ÖÇ2333343322433
ÖÇ3324333332442
ÖÇ4323333332333
ÖÇ5434332122333
ÖÇ6234331122221

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek