Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

GÜMRÜKLEME

Ders Kodu4317206
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Uğur KÜZECİ
Kaynaklar
  • 1. Yrd. Doç. Dr. Ufuk SELEN, Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi, Ekin Yayınevi
Ders TanımıGümrük kanunu ve yönetmeliklerine bağlı olarak, gümrüğe gelen ve gümrükten çıkan malların süreçleri, gümrük vergileri, usülsüzlükler ve gümrük müşaviri ve yardımcılarının fonksiyonları
HedeflerGümrük mevzuatı ve uygulamalarına hakim olmak suretiyle, öğrencilerin gümrük işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlamak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Gümrük işlemlerinin çerçevesini çizen kanuni yapıyı anlayabilme
2Gümrük işlemlerini yaparken hangi kuruluşlara hangi süreçler için başvurulacağını öğrenme
3Gümrükte kullanılan elektronik olanlar dahil belgeleri anlama ve doldurabilme becerisine sahip olma
4Çeşitli amaçlar için gümrüğe gelen veya gümrükten çıkan eşyanın tabi olacağı rejimleri anlayabilmek
5Gümrük vergilerinin kapsamını ve hesaplanması öğrenmek
6Gümrük işlemlerinde ortaya çıkan usulsüz işlemleri, bunlardan doğan cezaların hesaplanması ve cezalara itiraz yöntemlerine hakim olmak
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Gümrük kanunu , gümrükle ilgili kavramlar, Gümrük Teşkilatı ve Birimleri
2Gümrük belgeleri ve uygulamaları
3Gümrük rejimleri: Transit, Dahilde İşleme, Antrepo ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimleri
4Gümrük rejimleri: Geçici İthalat, Hariçte İşleme, Serbest Dolaşıma Giriş, İhracat Rejimi
5Gümrük vergileri ve eş etkili vergiler
6Gümrüklerde usulsüzlük ve vergi kaybına neden olan işlemler, gümrük vergilerinde cezalar, gümrük vergilerine itiraz
7İthalatta gümrük işlemleri
8İhracatta gümrük işlemleri
9İhracatta gümrük işlemleri
10Serbest bölgelerde gümrük işlemleri
11Eşyanın gümrüğe sunumu ve beyan çeşitleri
12Eşyanın gümrük kıymeti ve belirleme esasları
13Gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı Mevzuatı
14Genel Tekrar
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Soru-Yanıt717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1444433333444
ÖÇ2444333444555
ÖÇ3555444433344
ÖÇ4444555333444
ÖÇ5445555554444
ÖÇ6555544445555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek