Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

ULAŞTIRMA MEVZUATI

Ders Kodu4317211
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr.Gör.Alper OCAK
Kaynaklar
  • 1. Erdal,M
  • Uluslararası taşımacılık yönetimi UTİKAD Yayınları2013
Ders TanımıUlaştırma Hukuku konusunda Genel Hükümler, taşıma sözleşmeleri, tarafların sorumlulukları ve sınırları, zamanaşımı, kara, hava, deniz ve denizyolu ile eşya taşınması ile ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler, genel hükümler, taşıyıcının sorumluluğu, zararın saptanması ve tazmin esasları, taşıma işleri komisyonculuğu ve hukuksal boyutlar.
HedeflerBu ders ile öğrencinin dış ticaret mevzuatlarını ve taşıma mevzuatlarını anlaması ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanması amaçlanmaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Lojistik ile ilgili Temel Kavramlara vakıf olabilmek
2Taşımacılık Mevzuatı Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
3Taşıma Türleri Hakkında bilgi sahibi olmak
4Taşıma Araçları Hakkında Bilgi Sahibi Olmak
5Müşteri hizmetlerine ilişkin genel kavramları tanımlayabilmek
6Lojistik bilgi sistemlerine ilişkin genel uygulamalara vakıf olabilmek
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dış Ticaret Mevzuatları
2İhracat Rejim Kararları
3İthalat Rejim Kararları
4Karayolu Taşıma Mevzuatı
5Karayolu Taşıma Mevzuatı
6Denizyolu Taşıma Mevzuatı
7Denizyolu Taşıma Mevzuatı
8Ara Sınav ve Ders Tekrarı
9Havayolu Taşıma Mevzuatı
10Havayolu Taşıma Mevzuatı
11Demiryolu Taşıma Mevzuatı
12Demiryolu Taşıma Mevzuatı
13Uluslararası Tır Mevzuatı
14Örnek Mevzuat Uygulamaları
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4728
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1543231333433
ÖÇ2333324334343
ÖÇ3334234233334
ÖÇ4332433343234
ÖÇ5323233412322
ÖÇ6421322333254

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek