Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Sağlıklı Besin Seçimi

Ders Kodu050002.1012
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Dr.Öğr.Üyesi Filiz YANGILAR
Kaynaklar
  • 1. 1. Kutluay Merdol, T.(2012). Beslenme Antropolojisi 1. Ankara, Hatiboğlu Yayınevi. 2. Baysal, A., (2018) Beslenme. (17.Baskı). Ankara: Hatiboğlu. 3. Sağlıklı ve Dengeli Beslenme, Ergün Yayıncılık4. Karaağaoğlu, N., Eroğlu Samur G., (2017). Anne ve Çocuk Beslenmesi. (5.Baskı). Ankara: Pegem.5. Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Lezzetler, Nobel Akademik Yayıncılık 2006.6. Çeşitli bilimsel dergilerden elde edilen makaleler7. Güncel reklamlar
Ders TanımıYeterli ve dengeli beslenmede besin seçiminin önemi, Besin seçimini etkileyen biyolojik etmenler (açlık, iştah, lezzet vb.) iştah mekanizması ve besin seçimi, İnsanların tat algıları ve besin seçimi (şekerli, tuzlu, ekşi ve acı tatları- besin seçimi), genetik tat markerleri, Besin seçimini etkileyen ekonomik etmenler (maliyet, fiyat, besine ulaşılabilirlik vb.), Besin seçimini etkileyen fiziksel etmenler (ulaşılabilirlik, eğitim, yemek pişirme bilgisi becerisi ve zaman vb.)
HedeflerÖğrencileri yetersiz ve dengesiz beslenmenin sağlık üzerine olumsuz etkisi, besinler, besin grupları, sağlıklı beslenme modelleri, sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri konularında bilgilendirmek, sağlıklı ve dengeli menü planlama konusunda beceri kazandırmaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrenme Çıktıları
1Farklı gruplarda sağlıklı besin seçimini yorumlar
2Besin seçiminde etkili olan açlık, lezzet ve iştah mekanizmalarını ve aralarındaki etkileşimi açıklar.
3Besin seçiminde etkili olan çeşitli etmenleri açıklar.
4Bireyleri besin seçiminde sağlıklı seçimler yapabilmesi için geliştirilen modelleri açıklar
5Besin satın almada tüketiciyi etkileyen etmenleri açıklar.
6Çocuklarda, obez ve yeme bozukluğu olan bireylerde besin seçimini etkileyen etmenleri öğrenir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Yeterli ve dengeli beslenmede besin seçiminin önemi
2Besin seçimini etkileyen biyolojik etmenler (açlık, iştah, lezzet vb.), iştah mekanizması ve hedonik açlık
3İnsanların tat algıları ve besin seçimi (şekerli, tuzlu, ekşi ve acı tatları- besin seçimi), genetik tat markerları
4Besin seçimini etkileyen ekonomik etmenler (maliyet, fiyat, besinlere ulaşılabilirlik vb.)
5Besin seçimini etkileyen fiziksel etmenler (ulaşılabilirlik, eğitim, yemek pişirme bilgisi becerisi ve zaman vb.)
6Besin seçimini etkileyen sosyal etmenler (kültür, aile, arkadaşlar ve öğün düzeni vb.)
7Besin seçimini etkileyen psikolojik etmenler (duygu durum, stres ve suçluluk vb.)
8Besin neofibisi
9Ara Sınav
10Besin satın alırken besin seçimini etkileyen etmenler, besin etiketleri ve besin öğesi örüntü profilleri
11Ev dışı öğünler için sağlıklı besin alışkanlığı ve yeme bozuklukları
12Çocuklukta besin seçimi, Obezitede besin seçimi ve lezzet
13Özel durumlarda besin seçimi
14Yaşlılık ve menapoz döneminde besin seçimi
15Sağlıklı Beslenme Modelleri (Tartışma), menü planlama, kalori hesaplama ve güncel beslenme konuları üzerine söyleyişi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Soru-Yanıt818
Beyin Fırtınası111
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma4312
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma8432
Ev Ödevi155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek