Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eleştirel Düşünme

Ders Kodu050001.1007
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA
Kaynaklar
  • 1. Eleştiri ve eleştirel düşünme konulu köşe yazıları, makaleler, kitaplar.
Ders TanımıGösterge-gösterilen-gönderge arasındaki ilişki, lafız-mana ilişkisi, siyak-sibak ilişkisi ve bağlam, yanlış önerme, doğru önerme, mantık yanlışları, genelleme hataları, algı yanılmaları, niyet-kasıt ilişkisi, mefhum-ı muhalif, yanlış anlama-doğru anlama, vehim-şüphe-zan-ilim ilişkisi, tetkik-tahkik-temyiz ilişkisi, görecelik-dogma ilişkisi, ifrat-tefrit ilişkisi, çelişki, spekülasyon, analoji türleri, kıyas ve bâtıl kıyas, delil getirmenin usulleri, eksik ve bütüncül yaklaşımlar, analitik düşünme.
HedeflerHem kendi konuşup yazdıklarımızdaki hem de başkalarının konuşup yazdıklarındaki hataları görmek konusunda uzmanlaşarak ?olabildiğince hatasız? düşünme, konuşma ve yazma yeteneği geliştirmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Doğru eleştiri için doğru anlamanın değerini kavrar.
2Doğru eleştiri için analiz yöntemini kullanır.
3Doğru eleştiri için sentez yöntemini kullanır.
4Doğru eleştiri için mantık ilminin ilkelerini uygular.
5Sağlıklı düşünmeyi ve karar vermeyi engelleyen faktörleri ayırt eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Eleştiri nedir?
2Sağlıklı eleştiriyi etkileyen faktörler
3Sağlıklı eleştiri için anlamanın değeri
4Eleştiride analiz yöntemi
5Eleştiride analiz yöntemi
6Eleştiride sentez yöntemi
7Eleştiride sentez yöntemi
8Mantık ilminin eleştiride önemi
9Ara sınav
10Doğru ve yerinde eleştiri için bilinmesi gereken bazı kavramlar
11Doğru ve yerinde eleştiri için bilinmesi gereken bazı kavramlar
12Doğru ve yerinde eleştiri için bilinmesi gereken bazı kavramlar
13Doğru ve yerinde eleştiri için bilinmesi gereken bazı kavramlar
14Doğru ve yerinde eleştiri için bilinmesi gereken bazı kavramlar
15Doğru ve yerinde eleştiri için bilinmesi gereken bazı kavramlar
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav12020
Final Sınavı14040
Bireysel Çalışma21020
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1444
ÖÇ2444
ÖÇ3444
ÖÇ4444
ÖÇ5444

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek