Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 1 (Bitirme Tezi)

Ders Kodu1902.030709.7
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY
Kaynaklar
  • 1. Niyazi KARASAR, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel, 2009.
Ders TanımıBilimsel araştırma ve yazma yöntem ve teknikleri ve imkanları, araştırma sonuçlarını değerlendirme, bilgi çeşitleri, tahlil ve terkip (analiz ve sentez), yayın ilkeleri, etik, araştırma iç ve dış düzeni, sonuç yazma, bibliyografya tarzları ve sunum ilkeleri.
HedeflerBilimsel araştırma ve yazma yöntem ve tekniklerini kullanarak araştırma yapabilmek, yaptığı araştırma sonuçlarını değerlendirip sentezleyebilmek ve bunlardan yeni bilgiler elde ederek bunları yayın ilkelerine uygun olarak yazabilmek
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlaryok
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, uygular.
2Bilimsel araştırma için kaynakları etkin kullanır.
3Bilgi çeşitlerini (analiz ve sentez) tanır, ayırt eder, yapılandırır.
4Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine uygun yaptığı araştırma sonucunda elde ettiği verileri değerlendirir.
5Yaptığı değerlendirme sonucunda sentetik bilgiye ulaşabilir ve bunları bilimsel sunum teknikleri ile yazar ve sunar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri
2Bilgi nedir? Çeşitleri nelerdir?
3Analiz ve sentez; tahlil, tespit, yargı(hüküm) ve sentez(terkip)
4Analiz ve sentez; tahlil, tespit, yargı(hüküm) ve sentez(terkip)
5Araştırma kaynakları, kütüphaneler, online kaynaklar(dergi, e-kitap ...)
6Araştırma kaynakları, kütüphaneler, online kaynaklar(dergi, e-kitap ...)
7Bilimsel yayın etiği
8Bilimsel yayın etiği
9Yazma çalışmaları (Metin düzenleme, başlık, dipnot, içindekiler, sonuç ve kaynaklar)
10Yazma çalışmaları (Metin düzenleme, başlık, dipnot, içindekiler, sonuç ve kaynaklar)
11Yazma çalışmaları (Metin düzenleme, başlık, dipnot, içindekiler, sonuç ve kaynaklar)
12Yazma çalışmaları (Metin düzenleme, başlık, dipnot, içindekiler, sonuç ve kaynaklar)
13Yazma çalışmaları (Metin düzenleme, başlık, dipnot, içindekiler, sonuç ve kaynaklar)
14Yazma çalışmaları (Metin düzenleme, başlık, dipnot, içindekiler, sonuç ve kaynaklar)
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
Alan Çalışması30
Makale Yazma20
Bireysel Çalışma30
Ev Ödevi20
Rapor Hazırlama30
Rapor Sunma20
Seminer20
Makale Yazma30
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Alan Çalışması51155
Rapor Hazırlama21020
Rapor Sunma224
Bireysel Çalışma10330
Ev Ödevi10330
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ155
ÖÇ255
ÖÇ355
ÖÇ455
ÖÇ5555553

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek