Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Diksiyon 2

Ders Kodu1902.030610.6
Yıl3
Dönem6
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY
Kaynaklar
  • 1. Nüzhet ŞENBAY, Alıştırmalı Diksiyon Sanatı, Ankara: MEB Yayınları.Nüzhet ŞENBAY, Konuşma Sanatı ve Diksiyon, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Yılmaz ARIKAN, Tiyatro Sanatı III, Yargı Yayınları.
Ders TanımıGüzel konuşma için gerekli bilgiler ve nefes alıştırmaları, boğumlama çalışmaları, jest-mimik kullanma, konuşmaya uygun duygu aktarımı, tekerleme çalışmaları, cümle çalışmaları; konuşma bozuklukları; hitabet, hatipliğin temel ilkeleri, retorik kuralları, konuşmacıda ve konuşma yapılan mekanda bulunması ve bulunmaması gereken özellikler (kılık kıyafet, konuşma kusurları; ses düzeni vs.); konuşma metni hazırlama, konferans metni hazırlama, kısa konferans metni hazırlama; seslendirme uygulamaları (şiir, tiyatro metni, masal, fıkra vs.).
HedeflerGüzel ve etkili konuşma için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırmak
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Güzel Konuşma için gerekli olan nefes kullanma, boğumlama, jest ve mimikleri doğru ve yerinde kullanma gibi bilgileri edinir.
2Herhangi bir konuda konuşma hazırlamak için gerekli olan (konu hakkında araştırma, araştırdıklarını etkili bir dille yazma, yazdıklarını etkili bir yolla sunma gibi) hazırlık basamakları bilir ve uygular.
3Konuşmanın güzel ve etkili olması için nefesini ve sesini koruma ve kullanma yollarını öğrenir.
4Okuduğu ve seslendirmesi gereken herhangi bir metindeki cümlelere, o cümlenin anlamını ve duygusunu verebilecek yetkinliğe ulaşır.Etkili ve güzel konuşur.
5Etkili ve güzel konuşur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin içeriği hakkında bilgi verilmesi. Diksiyon sanatının önemi. Beden çalışmaları. Doğru nefes alma çalışmaları.
2Ses nedir, nasıl oluşur. Solunum, selen, durak ve tonlama. Doğru nefes çalışmaları.
3Kelimenin unsurları. Heceleme çalışmaları. Doğru nefes alma çalışmaları.
4Söyleniş. Boğumlanma. Doğru nefes alma çalışmaları.
5Ulama. Sağdeyi. Tekerleme ve cümle okuma çalışmaları.
6Söz akımı. Tekerleme ve cümle okuma çalışmaları.
7Canlılığın mekanizması.
8Noktalama. Sesin bükümleri. Cümle okuma çalışmaları.
9Ara imtihan.
10Anlatımda doğallık. Jest ve mimik unsurları. Cümle okuma çalışmaları.
11Anlatımda Üslup. Anlatımda Açıklık. Mimik alıştırmaları. Cümle okuma çalışmaları.
12Anlatımda Kuvvet. Anlatımda imge. Mimikle anlatım. Cümle okuma çalışmaları.
13Anlatımda incelik. Anlatımda duygunluk. Mimikte güzellik. Cümle okuma çalışmaları.
14Anlatımda çeşitlilik. Anlatımda Hareket. Hafızanın güçlendirilmesi.
15Anlatımda taklit. Seslendirme çalışmaları. Yıl sonu imtihanı.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav60
Rol Oynama / Dramatize Etme20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10
Sözlü Sınav10
Final/Bütünleme Sınavı70
Proje Hazırlama10
Proje Sunma10
Final Sınavı için Bireysel Çalışma10
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Proje Tasarımı /Yönetimi122
Rol Oynama / Dramatize Etme224
Bireysel Çalışma717
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10660
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10550
Sözlü Sınav122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ155233
ÖÇ255233
ÖÇ355233
ÖÇ455233
ÖÇ555233

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek