Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eski Anadolu Türkçesi 1

Ders Kodu1902.030509.2
Yıl3
Dönem5
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Rabia Aksu
Kaynaklar
  • 1. Vahit Türk vd., Eski Anadolu Türkçesi Dersleri Hatice ŞAHİN, Eski Anadolu Türkçesi Mustafa ÖZKAN, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi Yeni Tarama Sözlüğü Mustafa S. KAÇALİN Kazan Bey Oğuz-namesi F. K. TİMURTAŞ, Osmanlı Türkçesi Grameri III İ. Ayverdi, A. Topaloğlu, Misalli Büyük Türkçe Sözlükx
Ders TanımıEski Oguz (Anadolu) Türkçesinin dönemleri, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Türkçesi dönemi eserleri ve konuları Yusuf u Züleyha?dan örnek metin ve gramer olarak incelemesi Garibname ve Süheyl ü Nevbahar?ın fonetik ve morfolojik olarak incelenmesi Dede Korkut hikayeleri ve üzerine yapılan çalışmalar, ses ve imla özellikleri Osmanlı Türkçesine geçiş dönemi ve Tercüme-i Tezkiretü?l Evliya ve dilbilgisi açısından incelenmesi Eski Anadolu Türkçesinde görülen ses olayları ve ses değişmeleri, ekler ve eklerin yuvarlaklaşması imla problemleri ve eserlere yansıması, Eski Anadolu Türkçesi metinleri ile günümüz Türkçesi metinlerinin karşılaştırılması Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin cümle yapısı, kelime türleri, Yapılan çalışmalar ve literatür taraması
HedeflerEski Anadolu Türkçesi dönemi şahsiyetleri ve eserlerini tanıtmak, eserleri aslından okuyabilmeleri ve gramer açısından inceleyerek günümüz Türkçesiyle ifade etme yeteneği kazandırmak, tarihi seyir içinde eserlerin önemini açıklayabilmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Eski Anadolu Türkçesinin dönemlerini ve eserlerini bilir.
2Eski Anadolu Türkçesinin metinlerini okuyabilir.
3Metinleri ses ve şekil bakımından inceleyebilir.
4Okuduğu metinleri günümüz Türkçesiyle ifade eder.
5 Metindeki sorunları bulur, çözümlerini sunar.
6Okuduğu metni transkripsiyonlu harflerle neşre sunar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Eski Oguz (Anadolu) Türkçesinin dönemleri
2Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Türkçesi dönemi eserleri ve konuları
3Selçuklu Dönemi karışık dilli eserler; Yusuf u Züleyha?dan örnek metin ve gramer olarak incelemesi
4Beylikler dönemi eserleri; Garibname ve Süheyl ü Nevbahar?ın fonetik ve morfolojik olarak incelenmesi
5Beylikler dönemi; Dede Korkut hikayeleri ve üzerine yapılan çalışmalar
6Beylikler döneminde verilen eserlerin ses ve imla özellikleri
7Osmanlı Türkçesine geçiş dönemi ve Tercüme-i Tezkiretü?l Evliya ve dilbilgisi açısından incelenmesi
8Eski Anadolu Türkçesinde görülen ses olayları ve ses değişmeleri
9Eski Anadolu Türkçesinde görülen ekler ve eklerin yuvarlaklaşması
10Eski Anadolu Türkçesindeki imla problemleri ve eserlere yansıması
11Eski Anadolu Türkçesi metinleri ile günümüz Türkçesi metinlerinin karşılaştırılması
12Eski Anadolu Türkçesi metinlerinin cümle yapısı
13Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde kelime türleri
14Eski Anadolu Türkçesi üzerine yapılan çalışmalar ve literatür taraması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma70
Final/Bütünleme Sınavı30
Final Sınavı için Bireysel Çalışma70
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik5315
Soru-Yanıt5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7749
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6742
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1554534
ÖÇ2554544
ÖÇ3554534
ÖÇ4554534
ÖÇ5554534
ÖÇ6554534

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek