Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Halk Kültürü 2

Ders Kodu1902.030412.4
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Filiz Kırbaşoğlu
Kaynaklar
  • 1. Boratav, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yay. İstanbul, 1984. Tan, Nail, Folklor, Halk Kültürü, İstanbul, 1988. Örnek, Sedat Veyis, Türk Halkbilimi, Kültür Bak. Ankara, 2000. Aslan, Ensar, Türk Halk Edebiyatı, Maya, Ankara, 2010. Kunos, İgnacz, Türk Halk Edebiyatı, Haz. Tuncer Gülensoy, Ankara, 1994. Silahdaroğlu, Fikri, Kutadgu Bilig, Kültür Bak. Ankara, 1996
Ders TanımıSosyal normlar ve fonksiyonlarını, geçiş dönemlerini kavrayabilme, konularla ilgili kitapları inceleyebilme,
HedeflerSosyal normları bütün yönleriyle kavramak; konuyla ilgili araştırmaları görmek; geçiş dönemlerini öğrenmek; kültürümüzle ilgili önemli kitapları incelemek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal normların neler olduğunu kavrayabilme.
2Geçiş dönemlerini öğrenebilme.
3Seçilen kitapları inceleyebilme.
4Tiyatronun Türk Edebiyatındaki yerini kavrar.
5Türk gölge oyunu hakkında fikir sahibi olur.
6Orta oyunu hakkında fikir sahibi olur.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Sosyal normlar, fonksiyonları.
2Geçiş dönemleri (doğum, evlenme, ölüm) ve bunlarla ilgili inanmalar, uygulamalar.
3Halk inançları.
4Halk takvimi.
5Halk hekimliği.
6Bayramlar.
7Çocuk oyunları.
8Kitap inceleme. Türk Halkbilimi (Sedat Veyis Örnek) Ara Sınav
9Türk Halkbilimi (Sedat Veyis Örnek)
10100 Soruda Folklor (Pertev Naili Boratav)
11100 Soruda Folklor (Pertev Naili Boratav)
12Türk Halk Edebiyatı (İgnacz Kunos)
13Kutadgu Bilig
14Kutadgu Bilig
15Kutadgu Bilig
16Yarıyıl Sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik428
Tartışma5315
Soru-Yanıt10440
Takım/Grup Çalışması212
Beyin Fırtınası5315
Rapor Hazırlama236
Rapor Sunma212
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1232323454545454541
ÖÇ2323124254325325325
ÖÇ3252452532524232425
ÖÇ4444445555444333333
ÖÇ5433555544444555553
ÖÇ6333333344455555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek