Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Metin Tahlilleri 2 (Roman)

Ders Kodu1902.030412.3
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders Dili
Öğretim Üyeleri
  • Ahmet Fikret KILIÇ
Kaynaklar
  • 1. Durali Yılmaz, Roman Kavramı ve Türk Romanının DoğuşuDurali Yılmaz, Roman Sanatı ve ToplumE. M. Forster, Roman SanatıFhilip Stevick, Roman TeorisiFranz K. Stanzel, Roman BiçimleriHece Roman Özel Sayısı Lukas, Roman Kuramı, Say Kitap.Mehmet Tekin, Roman SanatıMustafa Ayyıldız, Roman-Tanım-Tarihçe-TeknikMustafa Miyasoğlu, Roman Düşüncesi ve Türk Romanı
Ders TanımıTürk edebiyat tarihinde Romanın gelişimi Devirlere göre özelliklerini belirtmek, Tanzimat , Servet-i Fünun Milli edebiyat ve Cumhuriyetten sonraki dönemlerde romanın gelişimi hakkında bilgi vermek.temsili mahiyetteki romancılar ve eserlerini tanıtmak tahlil etmek.
HedeflerEdebiyat türleri arasında Roman türünün yerini göstermek. Türk edebiyatında romanın doğuşu gelişmi hakkında bilgilendirmek Roman türünün bireysel ve toplumsal hayattaki rolünü göstermek
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Roman sanatının tarihçesini anlatır.
2 Roman sanatının karakteristik özelliklerini açıklar.
3Roman çözümleme yöntemlerini öğrenir
4Roman metnini tutarlı yöntemlere çözümler
5Yapısal unsurları ve işlevlerini izah eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Roman türü, tanımı tarihçesi
2Romanda kurgu
3Romanda tema ve tematik unsurlar
4Romanda yapı
5Şahıs kadrosu
6Romanda zaman meselesi
7Roman mekânları
8Ara sınav
9Romanda dil ve anlatım
10Anlatım teknikleri
11Romanda anlatıcı ve bakış açısı
12Roman ve gelenek
13Romanda zihniyet ve geçeklik
14Roman ve hayat
15Yazar-eser ilişkisi
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12020
Tartışma11515
Soru-Yanıt11515
Beyin Fırtınası11515
Bireysel Çalışma11515
Okuma11515
Ev Ödevi11515
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ154554454
ÖÇ254554454
ÖÇ354554454
ÖÇ454554454
ÖÇ554554454

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek