Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eski Türkçe 2 (Uygur Türkçesi)

Ders Kodu1902.030412.2
Yıl2
Dönem4
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cihat ÜSTÜN
Kaynaklar
  • 1. - Mehmet ÖLMEZ, Eski Uygur Türkçesi Dersleri, İstanbul: Kesit Yayınları, 2018- Serkan ŞEN, Eski Uygur Türkçesi Dersleri, İstanbul 2014.- A.Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, Ankara 1988- J. Russell Hamilton, İyi ve Kötü Prens Öyküsü, Ankara 1998- Kaya, Ceval
  • Altun Yaruk, Ankara 1994- Orkun, H.N., Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesinin Uygurcası,İstanbul,1940.- Tekin, Ş., Kuanşi İm Pusar, TDK, Ankara, 1993.- Barutçu Özönder, F.S., Üç İtigsizler, TDK, Ankara.1998.- Arat, R.R., Eski Türk Şiiri, TTK , Ankara, 1991.- Caferoğlu, A., Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, Üçüncü Baskı, İstanbul, 1993.- Clauson, G. An Etymological Dictionary of The Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford 1972.
Ders TanımıUygurların tarihi ve medeniyetleri, Uygur Türkçesinin ses ve şekil bilgisi, lehçe farkları, Uygurlardan günümüze kadar gelen Budist, Maniheist ve Hıristiyanlığa ait metinler, Sutralar ve Çatiklerin öğretilmesi, Uygurların kullandıkları alfabelerin tanıtılması ve metin analizi yapılması.
HedeflerEski Türkçe dönemi içerisinde yer alan Uygur Türkçesinin dönem içindeki yerini, gramerini, Uygur Türkçesinden günümüze kadar gelen eserleri incelemek, Öğrencilerin Uygur metinlerinin çözümlemesini ve anlamalarını sağlamak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Eski Türkçe döneminin tarihi ve gramer özelliklerini bilir. Uygur Türkçesi ile Orhun yazıtları arasındaki gramer farklılıklarını ayırır.
2Uygur Türkçesinin Eski Türkçe dönemi içindeki ve Türk dili tarihi içindeki yerini anlatır.
3Uygurların Kullandıkları alfabe ve yazı sistemlerini tanır, metinleri okur, metinler üzerinde gramer incelemesi yapar.
4Uygurların Türk Diline katkılarını anlatır.
5Uygur Türkçesi metinlerini Uygur harfleriyle okuyup günümüz Türkiye Türkçesine çevirir, yorumlar.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin işlenişi ve kaynakları hakkında bilgi. Uygurlar hakkında genel bilgiler. Uygur alfabesinin tanıtılması ve öğretilmesi.
2Uygur medeniyeti ve tarihi. Uygur Türklerinin Türk Dili tarihi açısından önemleri. Uygur alfabesinin tanıtılması ve öğretilmesi. Uygur Türkçesinde çekim ekleri.
3Uygur alfabesi ve Uygurların kullandıkları diğer alfabeler. Uygur Türkçesinde söz yapımı.
4Uygur alfabesi ile yazılı metinlerin okunması, transliterasyon ve transkripsiyon çalışmaları. Uygur Türkçesinde söz yapımı.
5Uygurlarda kitap türleri. Altun Yaruk adlı okuma parçasının okunması, transliterasyon ve transkripsiyon çalışmaları. Eserden okunan bölümlerin çevirilmesi ve kelime tahlili. Uygur Türkçesinde söz yapımı.
6Altun Yaruk adlı okuma parçasının okunması, transliterasyon ve transkripsiyon çalışmalars. Eserden okunan bölümlerin çevirilmesi ve kelime tahlili. Uygur Türkçesinde söz yapımı.
7Altun Yaruk adlı okuma parçasının okunması, transliterasyon ve transkripsiyon çalışması. Eserden okunan bölümlerin çevirilmesi, kelime tahlili ve dönemin söz dizimi özellikleri ile Orhun yazıtlarının söz dizimi özelliklerinin karşılaştırılması.
8Ara imtihan.
9Uygur Türkçesinin Fonetik özellikleri ve metin incelemesi. N ve Y ağzının özellikleri. Uygur Türkçesinde söz yapımı.
10Turkish Turfan Texte ve Berliner Turfan Texte, Uighurica, Manihaica adlı yayınların tanıtımı. Uygur Türkçesinin Fonetik özellikleri ve metin incelemesi. N ve Y ağzının özellikleri. Uygur Türkçesinde söz yapımı.
11Altun Yaruk adlı okuma parçasının okunması, transliterasyon ve transkripsiyon çalışmalars. Eserden okunan bölümlerin çevirilmesi ve kelime tahlili. Uygur Türkçesinde söz yapımı.
12Budist çevre Uygur metinlerinin genel özellikleri. Uygurlardan kalan astronomi ile ilgili metinler.
13Tıp, hukuk ve fal metinlerinden seçme parçaların okunması, çevirilmesi, söz dizimi, kelime türü ve kelime etimolojisi incelemesi.
14Tıp, hukuk ve fal metinlerinden seçme parçaların okunması, çevirilmesi, söz dizimi, kelime türü ve kelime etimolojisi incelemesi.
15Yarıyıl sonu imtihanı.
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10660
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10770
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ15532233
ÖÇ25532233
ÖÇ35532233
ÖÇ45532233
ÖÇ55532233

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek