Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Türk Halk Kültürü 1

Ders Kodu1902.030311.4
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Filiz Kırbaşoğlu
Kaynaklar
  • 1. Boratav, Pertev Naili, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yay. İstanbul, 1984. Tan, Nail, Folklor, Halk Kültürü, İstanbul, 1988. Çobanoğlu, Özkul, Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ, Ankara, 2012. Örnek, Sedat Veyis, Türk Halkbilimi, Kültür Bak. Ankara, 2000. Aslan, Ensar, Türk Halk Edebiyatı, Maya, Ankara, 2010. Krohn, J-Krohn,K. Halk Bilimi Yöntemi, Yay. Haz. Fikret Türkmen, Ankara 1996. Kunos, İgnacz, Türk Halk Edebiyatı, Haz. Tuncer Gülensoy, Ankara, 1994.
Ders TanımıFolklor kavramının ne olduğunu anlar, Avrupa'da bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları öğrenir; Türkiye'de bu kavramla ilgili adlandırmalar ve çalışmaları inceler; derleme yöntemlerini ve alanda uygulamayı öğrenir.
HedeflerFolklor kavramının ortaya çıkışını ve içeriğini kavramak; Avrupa ve Türkiye'de folklor üzerine yapılan çalışmaları anlamak; derleme yöntemleri üzerinde durmak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Folklor kavramını tanımlayabilme,
2Türkiye ve Avrupa'da folklorun ortaya çıkışı ve bu konuyla ilgili çalışmaları araştırabilme.
3Derleme yöntemleri ve problemlerini öğrenebilme.
4Alanda derleme yöntemlerini uygulayabilme.
5Halk mizahını kavrayarak fıkraları tahlil eder.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Folklorun tanımı, tarihçesi, içeriği.
2Avrupa'da folklorla ilgili çalışmalar.
3Avrupa'da folklorla ilgili çalışmalar.
4Günümüz Folklor kuramları.
5Folklor kavramının Türkiye'ye gelişi ve onunla ilgili tercih edilen adlandırmalar, araştırmacıların konuyla ilgili görüşleri.
6Türkiye'de halkbilimiyle ilgili kuruluşlar, yayın organları.
7Türkiye'de halkbilimiyle ilgili yapılan ilk çalışmalar.
8Ara Sınav
9Derlemenin tanımı, derleme yöntemleri.
10Derlemede karşılaşılan problemler, araştırmacıların konuyla ilgili görüşleri.
11Sahaya çıkmadan önce yapılması gereken hazırlıklar.
12Alan çalışmasından önce kaynak kişilere ulaşma yolları.
13Derleme çalışması için zamanın önemi.
14Sınıfta örnek anket formları hazırlama.
15Derlenen malzemeyle ilgili yapılacak çalışmalar.
16Yarıyıl Sınavı.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik428
Tartışma5525
Soru-Yanıt10220
Takım/Grup Çalışması212
Gözlem212
Beyin Fırtınası5210
Rapor Hazırlama133
Rapor Sunma133
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1434545444444444244
ÖÇ2455555555544444444
ÖÇ3333322222333322233
ÖÇ4111251213532332433
ÖÇ5343342343233343353

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek