Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Metin Tahlilleri 1 (Şiir)

Ders Kodu1902.030311.3
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Yrd. Doç. Dr. Ahmet Fikret KILIÇ
Kaynaklar
  • 1. Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri İletişim Yay. 2014Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, II. Dergah Yay. İst. 2015Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yay. Ank.2009Asım Beazirci, Kemal özer, Dünden Bugüne Türk Şiiri, Evrensel Basım Yayın, İst.2002Mehmet H. Doğan, Şiir, Bugün, YKY İst.2001Erdoğan Alkan, Şiir Sanatı, İnkılap Yay. İst. 2002Özdemir İnce, Yazınsal Söylem Üzerine, Can Yay. İst.1993
Ders TanımıTürk şiir tarihini dikkate almak Edebiyat tarihindeki bölümlemelere göre Halk edebiyatı Klasik edebiyat ve Tanzimat sonrası - Tanzimat, S. Fünûn, Meşrutiyet ve Cumhuriyet sonrası ortaya çıkan şiir hareketlerinden örnek metinler- şahsiyetler seçilmiş metinler
HedeflerEdebî metni tanımak ve diğer metinlerden ayırıcı özelliklerini bilmek edebi metinler çevresinde edebi bir zevkin oluşmasını sağlamak,Türk edebiyatı tarihinde şiirin gelişimini görmek devirler içerisindeki değişimini takip etmek Temsilci durumundaki şahsiyetlerini tanımak.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarHğer hafta seçilmiş örnek metin -Şiir tahlilleri üzerinde çözümleyici çalışmalar yapmak mukayese etmek ödev çalışmaları olarak vize ve final sınavlarında değerlendirmeye katmaköğrencilerin dersi kavramalarında etkili olur.
Öğrenme Çıktıları
1Şiir zevkini kazanır.
2Türk şiir tarihinden bilgi edinir
3Şiir lügati çevresinde duygu dünyasnı ifadeye çalışır
4Soyut dünyanın güzelliklerini tanır.
5Kelime servetini zenginleştirir.
6soyut dünya ile somut dünya arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Metin ve edebi metin Nedir? Edebi metnin yapısı ve muhtevasıEdebi metinde dil kullanımları
2Metin Tahlili Nedir Metin tahlil Yöntemleri
3Edebi metin türleriŞiir Nedir veya Ne şiir değildirŞiirde dil kullanımları
4Şiir inceleme Yöntemlere; tarihi yöntem , Tasviri yöntem YapısalcılıkŞiirde Yapı, yüzeysel Yapı , Derin Yapı
5Türk edebiyatında Şiirin tarihi, Tanzimat'tan önce, Tanzimat'tan Sonra Şiir hareketleri, Tanzimat , S. Fünun, Fecr-i Ati Milli Edebiyat, Cumhuriyet sonrası yeni oluşumlar
6Mehmet Kaplan'ın Şiir Tahlileri II'den örnek metinler üzerinde çalışmalar.
7 Örnek şiir tahalilleri üzerinde çalışmak
8Örnek Şiir Tahlilleri üzerinde çalışmakvize sınavı
9Örnek şiir tahlillerinden yararlanarak şiir tahlil denemeleri yapmak
10Örnek şiir tahlillerinden yararlanarak şiir tahlil denemeleri yapmak
11Örnek şiir tahlillerinden yararlanarak şiir tahlil denemeleri yapmak
12Örnek şiir tahlillerinden şiir tahlil yöntemlerine ulaşmak denemeleri
13Örnek şiir tahlillerinden şiir tahlil yöntemlerine ulaşmak denemeleri
14Metin den yönteme, yöntemden metne yaklaşma denemeleri
15Metinden yönteme, yöntemden metine yaklaşma denemeleri
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım12560
Tartışma5525
Soru-Yanıt5525
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek