Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Eski Türkçe 1 (Köktürkçe)

Ders Kodu1902.030311.2
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
 • Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY
Kaynaklar
 • 1. ÖLMEZ, Mehmet, Eski Türkçe ve Uygur Türkçesi Dersleri, İstanbul, Kesit Yayınları, 2017ALYILMAZ, Cengiz
 • Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi, Erzurum, 1994AKAR, Ali
 • Türk Dili Tarihi, İstanbul 2013.Clauson, Sir Gerhard
 • An Etymological Dictionary of The Pre-Thirteenth Century Turkish, 1972.ERDAL, Marcel
 • Old Turkic Word Formation, 2001.ERGİN, Muharrem
 • Orhun Abideleri, İstanbul, 2000.GABAIN, A.Von
 • Eski Türkçenin Grameri, Ankara, 1988.HACIEMİNOĞLU, Necmettin
 • Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Ankara, 1992.ORKUN, Hüseyin Namık
 • Eski Türk Yazıtları, Ankara, 1994.TEKİN, Talat - ÖLMEZ, Mehmet
 • Türk Dilleri, Ankara 2013.TEKİN, Talat
 • Orhon Yazıtları, Ankara, 1988TUNA, Osman Nedim
 • Bazı İmla Gelenekleri, Bunların Metin İncelemelerindeki Önemi ve Orhon Yazıtlarında Birkaç Açıklama, TDAY Belleten, Ankara, 1957.ERCİLASUN, Ahmet Bican
 • Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2005
Ders TanımıKöktürkçenin Türk dili tarihindeki yeri ve önemi, Köktürk yazılı belgeleri, Köktürkçenin ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime dağarcığı, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından incelenmesi.
HedeflerKöktürk kitabelerinin dilini kavratmak. Köktürkçenin gramerini kavratmak. Eski Türkçenin Türk dili tarihi bakımından önemini kavratmak. Geçmişten bugüne Türkçenin tarihî gelişimini göstermek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Köktürkçenin kaçıncı yüzyıllar arası dönemi kapsadığını bilir. Genel Türkçe içindeki yerini anlatır. Köktürkçe ile ilgili kaynakları sıralar.
2Köktürkçenin gramer özelliklerini ayırt edebilir.
3Köktürk kitabelerini Köktürk alfabesiyle yazılmış asıl metinlerinden okur, anlar, kelimeleri tahlil edebilir ve metinleri yorumlar.
4Köktürkçenin Türk dilinin tarihi dönemlerindeki lehçeleriyle münasebetini kurar, aralarındaki farklılıkları ayırt eder.
5Türkçenin Eski Türkçeden günümüze geçişte önemli gramer özellikleri ve kaidelerini bir araya getirip genellemelere ulaşır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dersin işleniş biçiminin tanıtılması. Dersin kaynaklarının tanıtılması. Türk runik alfabesinin öğretilmesi. Orhun yazıtlarının bulunuşu ve çözülmesi.
2Orhun yazıtları üzerine yapılan çalışmaların tanıtılması.Türk runik alfabesi ile yazma ve okuma çalışmaları.
3Orhun yazıtlarına göre Eski Türkçenin ses özellikleri ve söz dağarcığı.Türk runik alfabesinin transliterasyon ve transkripsiyon çalışması.
4Orhun yazıtlarının dikiliş sebepleri ve yazıtların Türk Dili tarihi açısından önemi.Türk runik alfabesiyle yazılmış metinlerin transliterasyon ve transkripsiyon çalışması.
5Orhun yazıtlarının edebî değeri, metinlerdeki edebî sanatlar, koşutluk (parallellism), ikilemeler ve atasözleri.Türk runik alfabesiyle yazılmış metinlerin transliterasyon ve transkripsiyon çalışması.
6Orhun yazıtlarına göre Türklerin hayat felsefesi, inançları, yaşam tarzları, devlet anlayışları.Türk runik alfabesiyle yazılmış metinlerin transliterasyon ve transkripsiyon çalışması.
7Orhun yazıtlarına göre Türklerin Çinlilerle ilişkileri.Metinlerin Türkiye Türkçesine çevirisi.
8Ara imtihan.
9Metinlerin transliterasyon ve transkripsiyon çalışması ve Türkiye Türkçesine çevirisi.
10Metinlerin transliterasyon ve transkripsiyon çalışması ve Türkiye Türkçesine çevirisi.
11Eski Türkçede çekim ekleri.Metinlerin transliterasyon ve transkripsiyon çalışması ve Türkiye Türkçesine çevirisi.
12Eski Türkçede söz yapımı (Yapım ekleri).Metinlerin transliterasyon ve transkripsiyon çalışması ve Türkiye Türkçesine çevirisi.
13Eski Türkçenin kelime dağarcığı ve kelime türleri.Metinlerin transliterasyon ve transkripsiyon çalışması ve Türkiye Türkçesine çevirisi.
14Eski Türkçenin söz dizimi özellikleri.Metinlerin transliterasyon ve transkripsiyon çalışması ve Türkiye Türkçesine çevirisi.
15Yarıyıl sonu imtihanı.
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma60
Final/Bütünleme Sınavı40
Final Sınavı için Bireysel Çalışma60
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7856
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7856
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ155113111
ÖÇ255213111
ÖÇ3551333111
ÖÇ455513111
ÖÇ555513111

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek