Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Dilbilimi 2

Ders Kodu1902.020808
Yıl4
Dönem8
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Doç. Dr. faruk GÜRBÜZ, Yrd. Doç. Dr. Faysay Okan ATASOY Yard. Doç. Dr. Bekir SARIKAYA
Kaynaklar
  • 1. Dilbilim ile ilgili literatür taramasıAksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, TDK Yayınları, Ankara 2007.Aksan, Doğan, Anlambilim, Engin Yayınevi, 1999Karaağaç, Günay, Anlam (Anlambilimi ve İletişim) Kesit Yayınları, İstanbul, 2013
Ders TanımıDilbilim kavramı ve dilbilimin temel kavramları. Çalışmaları ile birlikte ele alınması. Betimsel boyutun yanı sıra Dilin kullanımına yönelik Edimbilimsel çözümlemelerin de yapılması. Dilbilim kavramının yorum ve tarihçesi. Göztergebilim gibi çeşitli alanları dil incelemeleri ile ilgili yaklaşımların tanıtılması. Dilbilimin filoloji ve diğer bilimlerle ilgisi. Felsefe ve dilbilim ilişkisi. Dilin işleyişi, dil ve zihin. Dilin türleri, dilin unsurları. Dil ve bildirişim. Gösterge kavramı, iletişim unsurları. Dilbilim görüşleri, teorileri. Karşılaştırmalı, tarihsel dilbilim. Yapısal dilbilim, üretimsel dilbilim. Bağlamsal dilbilim.
HedeflerDil terimini kavramak. İşitsel ve semiyotik dillerin bütün özelliklerini ve tarihini bilmek. Dilbilim çalışmalarına yön veren önemli kişilerin (Martinet, Bloomfieald, Harris, Hjelmslev,
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Dilbilimini ve Dilbilimin Temel Terimlerini bilmiş ve kavramıştır.
2Dilbilim Çalışmalarına Yön Veren Önemli Kişileri ve görüşlerini bilmiş tanımış ve kavramıştır.
3Dilbilimin bütün çeşitlerini tanımış ve kavramıştır.
4Göstergebilim ve dilbilim arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları bilmiş ve kavramıştır.
5Dilbilimle alakalı literatür taramasını bilmiş ve bu kaynaklarar ulaşma ve onlardan faydalanma kabiliyetini kazanmıştır.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dil Bilim Kavramı ve Dilbilimin Temel Kavramları
2Dil Bilim Çalışmalarına Yön Veren Önemli Kişilerin (Maritnet, Bloomfield, Harris, Hjelmslev, Chomisky vb.) Çalışmaları ile birlikte ele alınması
3Betimsel Boyutun Yanısıra, Dilin Kullanımına Yönelik Edimbilimsel Çözümlemelerin de Yapılması
4Dilbilim Kavramının Yorumu ve Tarihçesi.
5Göstergebilim Gibi Çeşitli Alanların Dil İncelemeleriyle İlgili Yaklaşımlarının Tanıtılması
6Dilbilimin Filoloji ve Diğer Diğer Bilimlerle İlgisi
7Dilinİşleyişi, Dil ve Zihin
8Dilin Türleri, Dilin Unsurları, Dil ve Bildirişim.
9Gösterge kavramı, iletişim unsurları. Bağlamsal dilbilim.
10Dilbilim Görüşleri, Teorileri, Karşılaştırmalı, Tarihi Dilbilim.
11Yapısal Dilbilim, Üretimsel Dilbilim.
12Bağlamsal Dilbilim.
13Bağlamsal Dilbilim.
14Bağlamsal Dilbilim.
15Bağlamsal Dilbilim.
16Dilbilimle İlgili Literatür Taraması
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri100
Ara Sınav40
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma224
Soru-Yanıt14228
Beyin Fırtınası14228
Bireysel Çalışma224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma224
Okuma224
Ev Ödevi224
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ1522124325555555522
ÖÇ2522124325555555522
ÖÇ3522124325555555522
ÖÇ4522124325555555522
ÖÇ5522124325555555522

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek