Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

Dilbilimi 1

Ders Kodu1902.020707
Yıl4
Dönem7
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Prof. Dr. Faruk GÜRBÜZ
Kaynaklar
  • 1. Aksan, Doğan, Her Yönüyle Dil, TDK Yayınları, Ankara 2007.Aksan, Doğan, Anlambilim, Engin Yayınevi, 1999Karaağaç, Günay, Anlam (Anlambilimi ve İletişim) Kesit Yayınları, İstanbul, 2013
Ders TanımıDilbilimin kısa tarihi. Eş zamanlı ve art zamanlı dilbilim. Saussure ve Yapısalcılık. Avrupa ve Amerikan Yapısalcılığı. Trubestkoy ve Prag dil bilim çevresi. Hjelmslev ve Kopenhag dilbilim okulu. Diğer dilbilimsel çevreler. Temel Dilbilim Kuralları. Dilbilimin temel inceleme alanları. Sesbilim, anlam bilim, biçim bilim. Edim bilim metin dilbilim. Dilbilimin diğer dilbilimleriyle etkileşimi sonucu doğan dilbilimsel alanlar. Toplum dilbilim, ruh dilbilim. Biçimsel dilbilim, sinir dilbilirm. Türkiyede yapılan dilbilim çalışmaları. Dilbilim ile ilgili lüteratür çalışması
HedeflerDilin bilimsel tanımını kavramak, dilin bütün yönlerini anlamak ve kavramak. İşitsel dillerle birlikte diğer semiyotik dil kavramını anlamak ve bilmek.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Dilbiliminin kısa tarihini öğrenmiş ve kavramıştır.
2Başlıca Dil Okullarını tanımış ve görüşlerini kavramıştır.
3Anlambilim, biçimbilim edim bilim vs konularını bilmiş ve anlamıştır.
4Dilin tam bir tanım işlev ve özelliklerini bilmiş anlamıştır, Türkiye'de yapılan dilbilim çalışmalarını öğrenmiş ve bilmiştir.
5Dilbilimle ilgili literatür taramasını yapmış ve bu literatüre ulaşma ve onları kullanma yollarını öğrenmiştir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Dilbilimin Kısa Tarihi
2Eş Zamanlı ve Art Zamanlı Dilbilim
3Saussure ve Yapısalcılık
4Avrupa ve Amerikan Yapısalcılığı
5Trubetzkoy ve Prag dilbilim çevresi
6Hjelmslev ve Kopenhag dilbilim okulu. Diğer dilbilimsel çevreler
7Temel Dilbilim kuramları
8Dilbilimin Temel İnceleme Alanları Sesbilim, Biçimbilim Anlam bilim, edimbilim, Metindilbilim
9Dilbilimin diğer bilim dalları ile etkileşimi sonucu Doğan dilbilimsel alanlar
10Toplum Dilbilim
11Ruh Dilbilim
12Biçimsel Dilbilim, Sinir Dilbilim
13Türkiyede Yapılan Dilbilim çalışmaları
14Dilbilim ile ilgili literatür çalışmaları
15Bu Literatürlerin analizi
16Literatürlerin tasnifi
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri100
Ara Sınav40
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Soru-Yanıt224
Beyin Fırtınası14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2816
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2816
Okuma224
Ev Ödevi224
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
ÖÇ15555555
ÖÇ25555555
ÖÇ35555555
ÖÇ45555555
ÖÇ55555555

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek